نتایج زنده

کوپا لیبرتادورسکوپا لیبرتادورس لینک
۶:۳۰ ۱۸ ساعت بعد دِلفین - سانتوس
۱۸ ساعت بعد ۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۰:۳۰ ۱۲ ساعت بعد ? - بوكا جونيورز
۱۲ ساعت بعد ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲:۳۰ ۱۴ ساعت بعد خورخه ویلستِرمَن - پنارول
۱۴ ساعت بعد ۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ ستارگان قطرلیگ ستارگان قطر لینک
۱۹:۴۵ ۷ ساعت بعد الخور قطر - الوکره قطر
۷ ساعت بعد ۱۹:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۵۵ ۹ ساعت بعد قطر اس. سی. - ام صلال قطر
۹ ساعت بعد ۲۱:۵۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ حرفه ای عربستانلیگ حرفه ای عربستان لینک
۲۰:۳۵ ۸ ساعت بعد الحزم عربستان - اَلعَدل
۸ ساعت بعد ۲۰:۳۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۰ ساعت بعد الوحده - الرَعد
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات