نتایج زنده

ام ال اسام ال اس لینک
۵:۰۰ ۴ ساعت بعد هیوستون داینامو - نیو انگلند
۴ ساعت بعد ۵:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
کی لیگ کرهکی لیگ کره لینک
۱۳:۳۰ ۱۱ ساعت پیش گوانگجو - بوسان آی پارک
۱۱ ساعت پیش ۱۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام ملت های اروپاجام ملت های اروپا لینک
۲۰:۳۰ ۴ ساعت پیش ? - ?
۴ ساعت پیش ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱ ساعت پیش ? - ?
۱ ساعت پیش ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات