نتایج زنده سری ب ایتالیا

نتایج زنده فوتبال
سری ب ایتالیاسری ب ایتالیا
۲۳:۳۰ ۹ ساعت بعد بِنِوِنتو - کوسِنِزا
۹ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات سری ب ایتالیا