نتایج زنده دوستانه باشگاهی

نتایج زنده فوتبال
دوستانه باشگاهیدوستانه باشگاهی
۳:۴۵ ۵ ساعت بعد ناسیونال - کولون
۵ ساعت بعد ۳:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۳:۳۰ ۹ ساعت پیش روبین کازان - ویتورول
۹ ساعت پیش ۱۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۷ ساعت پیش اِشبیِرگ - ساندریِسکه
۷ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۷ ساعت پیش بوتِف وِراتسا - دوناو 2010
۷ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۷ ساعت پیش لوکوموتیو لایپزیگ - زالائیگِرسیگی تی ای
۷ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۶ ساعت پیش سانِنهوف گورسِسباخ - یان ریگینبورگ
۶ ساعت پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۰۰ ۵ ساعت پیش سی اِس اِم اِس ایاتی - استقلال تهران
۵ ساعت پیش ۱۷:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۰۰ ۵ ساعت پیش کومو - کیاسو
۵ ساعت پیش ۱۷:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۵ ساعت پیش هایدِنهایم - نوشاتِل زاماکس
۵ ساعت پیش ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۵ ساعت پیش بوتوسانی - پاکس اِس ای
۵ ساعت پیش ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۵ ساعت پیش بروندبی - راسکیله
۵ ساعت پیش ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۵ ساعت پیش هانزا روشتوک - اِلیک
۵ ساعت پیش ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۴ ساعت پیش آرمینیا بیلفلد - مونیخ ۱۸۶۰
۴ ساعت پیش ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۴ ساعت پیش دارمشتات 98 - راپِرسویل-جونا
۴ ساعت پیش ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۴ ساعت پیش ویکتوریا پلژن - آستا ناد لابِم
۴ ساعت پیش ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۴ ساعت پیش لوسِرن - استوا بخارست
۴ ساعت پیش ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۴ ساعت پیش اینگول اشتات - هالِشِر اف سی
۴ ساعت پیش ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۴ ساعت پیش كايزرسلاترن - شانگهای شنهوا
۴ ساعت پیش ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۰۰ ۳ ساعت پیش بازل - پوشکاش اِف سی
۳ ساعت پیش ۱۹:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۳ ساعت پیش ویتورول - یائجئون سیتیزن
۳ ساعت پیش ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۳ ساعت پیش اِس کِی اِی انرژیا - آتیرائو
۳ ساعت پیش ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۲ ساعت پیش بوروسیا مونشن گلادبا... - Schermbeck
۲ ساعت پیش ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۲ ساعت پیش دی اِی سی - Galanta
۲ ساعت پیش ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۴ دقیقه پیش ویکتوریا هامبورگ - HEBC
۴ دقیقه پیش ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۴ دقیقه پیش سِروِته - ریِکا
۴ دقیقه پیش ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۲۵ دقیقه بعد کاکوتا دیپورتیوو - آلیانزا پِترولِرا
۲۵ دقیقه بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲:۰۰ ۳ ساعت بعد دیپورتیوُ تاشیرا - دپورتیوو لارا
۳ ساعت بعد ۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات دوستانه باشگاهی