نتایج زنده دوستانه باشگاهی

نتایج زنده فوتبال
دوستانه باشگاهیدوستانه باشگاهی
۱۳:۳۰ ۳ ساعت پیش الهلال - ایلیریجا
۳ ساعت پیش ۱۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۱ ساعت پیش فِرِماد آماگِر - اِچ آِی کِی
۱ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۱ ساعت پیش وِنسیسِل - دیستِد
۱ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۱ ساعت پیش Staaken - التگلینیک
۱ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۱ ساعت پیش ناستوِد - بی 93
۱ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۱ ساعت پیش اچ سی اس هانوفر - بابٍلبسبٍرگ
۱ ساعت پیش ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۴۹ دقیقه پیش گیلینگهام - میلوال
۴۹ دقیقه پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۴۹ دقیقه پیش نیاسکای - بیشوفسوردائر
۴۹ دقیقه پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۴۹ دقیقه پیش لیپِستات 08 - بوناتال
۴۹ دقیقه پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۴۹ دقیقه پیش بونِر اِس سی - Borussia Freialdenho...
۴۹ دقیقه پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۴۹ دقیقه پیش اِسپورتفِرونده لاته - وردربرمن دو
۴۹ دقیقه پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۴۹ دقیقه پیش چمیه لاپیزیگ - اینتر لایپیزیگ
۴۹ دقیقه پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۰۰ ۱۹ دقیقه پیش هولشتاین کیل - شفیلد
۱۹ دقیقه پیش ۱۷:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۱۰ دقیقه بعد استاندارد لیژ - نیس
۱۰ دقیقه بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۱۰ دقیقه بعد شِروزبری تَون - آستون ویلا
۱۰ دقیقه بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۱۰ دقیقه بعد هومبرگ - کِرای
۱۰ دقیقه بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۱۰ دقیقه بعد وِرل - آرمینیا بیلفلد
۱۰ دقیقه بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۱۰ دقیقه بعد دارمشتات 98 - ویتس
۱۰ دقیقه بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۱۰ دقیقه بعد وِلبِرت - ویِدِنبِروک
۱۰ دقیقه بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۱۰ دقیقه بعد میربوش - هورث
۱۰ دقیقه بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ ساعت بعد ماینتس - یان ریگینبورگ
۱ ساعت بعد ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ ساعت بعد رنجرز - بلكبرن راورز
۱ ساعت بعد ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ ساعت بعد وِستِرلُ - ینک بلژیک
۱ ساعت بعد ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ ساعت بعد لاتزیو - تیریِستینا
۲ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ ساعت بعد اِسپال - پوردِنونه
۲ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ ساعت بعد ورسکلا - Dnipro-1
۲ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ ساعت بعد ویرتوس - ?
۲ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ ساعت بعد آتالانتا - رِناته
۲ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ ساعت بعد پسکارا - Il Delfino
۲ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۲ ساعت بعد کالیاری - فِرالپیسائو
۲ ساعت بعد ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۲ ساعت بعد بِرِشا - یو اِس دی دارفو بوئا...
۲ ساعت بعد ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۲ ساعت بعد بشيكتاش - کوکائِلیسپور
۲ ساعت بعد ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۳ ساعت بعد کی وی اُستُنده - اُ اِف آی
۳ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۴ ساعت بعد تِنِریف - سی دی آگیلاس
۴ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ ساعت بعد مایورکا - Felanitx
۵ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ ساعت بعد پالاموس - السد قطر
۵ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۶ ساعت بعد فارنسی - بيليننسيس
۶ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۰:۳۰ ۷ ساعت بعد مون پليه - بوردو
۷ ساعت بعد ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۰:۳۰ ۷ ساعت بعد دینامو کیف - کولوس کُُوالیوکا
۷ ساعت بعد ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۰:۳۰ ۷ ساعت بعد فِروزینونه - FC Rieti
۷ ساعت بعد ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۰:۳۰ ۷ ساعت بعد ویهِن ویسبادِن - بوآویستا
۷ ساعت بعد ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲:۳۰ ۹ ساعت بعد لیورپول - سویا
۹ ساعت بعد ۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات دوستانه باشگاهی