نتایج زنده دوستانه باشگاهی

نتایج زنده فوتبال
دوستانه باشگاهیدوستانه باشگاهی
۱۶:۰۰ پایان یافته کاسیمپاشا ۲ - ۲ بولوسپور
پایان یافته ۱۶:۰۰
هایرادینوویچ ۲۷'
هایرادینوویچ ۲۷'
Bilal ۳۶'
Bilal ۳۶'
۸۲' سبایهی
۸۲' سبایهی
۸۸' E. Süer
۸۸' E. Süer
۱۷:۳۰ پایان یافته آلیانسپور ۲ - ۱ آلتین آسیر
پایان یافته ۱۷:۳۰
سيسه ۱'
سيسه ۱'
۴۸' Babajanow
۴۸' Babajanow
دجلما (گل پنالتی) ۸۴'
دجلما (گل پنالتی) ۸۴'
۱۷:۳۰ ۱۱ ساعت پیش ساترن - دینامو بِریانسک
۱۱ ساعت پیش ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ پایان یافته گنچلربيرليگي ۱ - ۰ آنكاراگوچو
پایان یافته ۱۷:۳۰
Kubalas (گل به خودی) ۲۱'
۲۱' Kubalas (گل به خودی)
۲۳:۱۵ ۵ ساعت پیش کلن II - Viktoria Arnoldsweil...
۵ ساعت پیش ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات دوستانه باشگاهی