رقابت
تیم
شخص
دارای قیمت
لیگ های محبوب
ترنسفرهای غیرفعال؟

بازیکن از به تاریخ سن قد(cm) وزن(kg) ترنسفر نوع پست آغاز پایان ارزش
A. Pignat A. Pignat - کامپودارسگو کامپودارسگو ۲۰ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
ا. آندرييف ا. آندرييف - پاختاکور ازبکستان پاختاکور ازبکستان ۲۹ ۱۷۷ ۷۰ - بازیکن مدافع ۸۷/۱۲
A. Akhmedov A. Akhmedov - پاختاکور ازبکستان پاختاکور ازبکستان ۲۵ - - - بازیکن مدافع ۹۴/۱۰
G. Seno G. Seno - کامپودارسگو کامپودارسگو ۲۰ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
M. Bedin M. Bedin - کامپودارسگو کامپودارسگو ۳۸ - - - بازیکن هافبک ۹۴/۰۴
R. Brentan R. Brentan - کامپودارسگو کامپودارسگو ۱۸ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
A. Ragosta A. Ragosta - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۳۱ ۱۷۸ - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
م. زوخوروف م. زوخوروف - بنیادکار بنیادکار ۳۴ ۱۸۸ ۸۱ - بازیکن دروازه بان ۹۱/۱۰
D. Cappellaro D. Cappellaro - کامپودارسگو کامپودارسگو ۱۸ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
محمود خمیس محمود خمیس - امارات امارات ۳۰ ۱۷۲ ۶۲ - بازیکن مدافع ۸۷/۱۰
M. Saitta M. Saitta - مِسینا مِسینا ۲۲ - - - بازیکن مدافع ۹۵/۰۷
E. Mandica E. Mandica - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۰ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
R. Vacca R. Vacca - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۶ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
P. Bisoli P. Bisoli - بیانکوسکوداتی بیانکوسکوداتی ۵۱ ۱۸۲ - - سرمربی - ۹۶/۰۳
A. Calamaio A. Calamaio - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۱ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
F. Longo F. Longo - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۳۰ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
M. Romagnoli M. Romagnoli - سیه نا سیه نا ۱۹ - - - بازیکن مدافع ۹۵/۰۲
A. Bergamo A. Bergamo - بیانکوسکوداتی بیانکوسکوداتی - - - سرمربی نامشخص ۹۵/۱۰
T. Romboli T. Romboli - لیوورنو لیوورنو ۱۸ - - - بازیکن دروازه بان ۹۵/۰۲
A. Sottil A. Sottil - لیوورنو لیوورنو ۴۳ - - - سرمربی - ۹۶/۰۴