.: صادق :. .: صادق :.

.: صادق :.

You'll Never Walk Alone

هرگز تنها قدم برنخواهی داشت

Selected file should be an image file. Please choose another one
Image size should not be more than 400KB
Minimum image resolution for Avatar is 128x128
Minimum image resolution for Cover Photo is 833x300

Latest notes

July 6, 2016 comments 2
سلام دوستان،

امکان اضافه کردن یادداشت (استتوس) به پروفایل ها اضافه شد. این امکان در حال حاضر به صورت آزمایشی در اختیار کاربران قرار گرفته و منتظر شنیدن نظرات و انتقادات شما هستیم.

با تشکر
صادق