متانیوز

مسابقات داغ

یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ پایان یافته انگلستان ۶ - ۱ پاناما
پایان یافته ۱۶:۳۰
استونز ۸'
استونز ۸'
کین (گل پنالتی) ۲۲'
کین (گل پنالتی) ۲۲'
لینگارد ۳۶'
لینگارد ۳۶'
استونز ۴۰'
استونز ۴۰'
کین (گل پنالتی) ۴۵' + ۱'
کین (گل پنالتی) ۴۵' + ۱'
کین ۶۲'
کین ۶۲'
۷۸' فیلیپه بالوی
۷۸' فیلیپه بالوی
۱۹:۳۰ پایان یافته ژاپن ۲ - ۲ سنگال
پایان یافته ۱۹:۳۰
۱۱' مانه
۱۱' مانه
اینوی ۳۴'
اینوی ۳۴'
۷۱' Wagué
۷۱' Wagué
هوندا ۷۸'
هوندا ۷۸'
۲۲:۳۰ بین نیمه لهستان ۰ - ۱ کلمبیا
بین نیمه ۲۲:۳۰
۴۰' مینا
۴۰' مینا
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱۸ ساعت بعد عربستان - مصر
۱۸ ساعت بعد ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱۸ ساعت بعد اروگوئه - روسیه
۱۸ ساعت بعد ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲۲ ساعت بعد اسپانیا - مراکش
۲۲ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲۲ ساعت بعد ایران - پرتغال
۲۲ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۱۹:۳۰ ۱ روز، ۱۹ ساعت از الان اِف سی سانتا کولوما - Drita
۱ روز، ۱۹ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱ روز، ۲۳ ساعت از الان لافیوریتا - لینکلن
۱ روز، ۲۳ ساعت از الان ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ روز، ۱۸ ساعت از الان دانمارک - فرانسه
۱ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ روز، ۱۸ ساعت از الان استرالیا - پرو
۱ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۲۲ ساعت از الان نیجریه - آرژانتین
۱ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۲۲ ساعت از الان ایسلند - کرواسی
۱ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۲۲ ساعت از الان سَنت جولیا - گزیرا یونایتد
۱ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۲ روز، ۱۸ ساعت از الان مکزیک - سوئد
۲ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۲ روز، ۱۸ ساعت از الان کره جنوبی - آلمان
۲ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲ روز، ۲۲ ساعت از الان صربستان - برزیل
۲ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲ روز، ۲۲ ساعت از الان سوئیس - کاستاریکا
۲ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۳ روز، ۱۸ ساعت از الان ژاپن - لهستان
۳ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۳ روز، ۱۸ ساعت از الان سنگال - کلمبیا
۳ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۲۲ ساعت از الان انگلستان - بلژیک
۳ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۲۲ ساعت از الان پاناما - تونس
۳ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۰:۳۰ ۳ روز، ۲۰ ساعت از الان کالِج اروپا - پریشتینا
۳ روز، ۲۰ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۲۱ ساعت از الان بیرکیرکارا - کای
۳ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۲۲ ساعت از الان اِنگوردانی - فولگوره / فالسیانو
۳ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۲۲ ساعت از الان بی 36 - اِس تی جوزِفس
۳ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۲۲ ساعت از الان سِفن درویدس - تراکای
۳ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۳ روز، ۲۳ ساعت از الان تِره فیوری - بالا تاون
۳ روز، ۲۳ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۲۳:۰۰ ۴ روز، ۲۳ ساعت از الان ? - ?
۴ روز، ۲۳ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۵ روز، ۱۸ ساعت از الان ? - ?
۵ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۲۲ ساعت از الان ? - ?
۵ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۶ روز، ۱۸ ساعت از الان ? - ?
۶ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۶ روز، ۲۲ ساعت از الان ? - ?
۶ روز، ۲۲ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته از الان ? - ?
۱ هفته از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته از الان ? - ?
۱ هفته از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۱ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۰:۳۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان اِس تی جوزِفس - بی 36
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان تراکای - سِفن درویدس
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان گزیرا یونایتد - سَنت جولیا
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان پریشتینا - کالِج اروپا
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان بالا تاون - تِره فیوری
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان کای - بیرکیرکارا
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ هفته، ۳ روز از الان فولگوره / فالسیانو - اِنگوردانی
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوستانه بین المللیدوستانه بین المللی
۱۷:۱۵ ۱ هفته، ۳ روز از الان مالزی - فیجی
۱ هفته، ۳ روز از الان ۱۷:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۴ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۴ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۴ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۴ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۵ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۲۰:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان تورپِدو - شریف مولداوی
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها

پخش تلویزیونی

دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
جام جهانی
اروگوئه اروگوئه ۱۸:۳۰ روسیه روسیه
جام جهانی
عربستان عربستان ۱۸:۳۰ مصر مصر
جام جهانی
ایران ایران ۲۲:۳۰ پرتغال پرتغال
جام جهانی
اسپانیا اسپانیا ۲۲:۳۰ مراکش مراکش

آخرین نظرسنجی

به نظر شما، آیا تیم ملی ایران به مرحله حذفی جام جهانی 2018 روسیه صعود خواهد کرد؟