متانیوز

مسابقات داغ

شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۱۱ ساعت بعد بلژیک - تونس
۱۱ ساعت بعد ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۱۴ ساعت بعد کره جنوبی - مکزیک
۱۴ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱۷ ساعت بعد آلمان - سوئد
۱۷ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۱ روز، ۱۱ ساعت از الان انگلستان - پاناما
۱ روز، ۱۱ ساعت از الان ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۱ روز، ۱۴ ساعت از الان ژاپن - سنگال
۱ روز، ۱۴ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۱۷ ساعت از الان لهستان - کلمبیا
۱ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۲ روز، ۱۳ ساعت از الان عربستان - مصر
۲ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۲ روز، ۱۳ ساعت از الان اروگوئه - روسیه
۲ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲ روز، ۱۷ ساعت از الان ایران - پرتغال
۲ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲ روز، ۱۷ ساعت از الان اسپانیا - مراکش
۲ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۱۹:۳۰ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان اِف سی سانتا کولوما - Drita
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۳ روز، ۱۸ ساعت از الان لافیوریتا - لینکلن
۳ روز، ۱۸ ساعت از الان ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان دانمارک - فرانسه
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان استرالیا - پرو
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۱۷ ساعت از الان نیجریه - آرژانتین
۳ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۱۷ ساعت از الان ایسلند - کرواسی
۳ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۱۷ ساعت از الان سَنت جولیا - گزیرا یونایتد
۳ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۴ روز، ۱۳ ساعت از الان مکزیک - سوئد
۴ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۴ روز، ۱۳ ساعت از الان کره جنوبی - آلمان
۴ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۴ روز، ۱۷ ساعت از الان صربستان - برزیل
۴ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۴ روز، ۱۷ ساعت از الان سوئیس - کاستاریکا
۴ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۵ روز، ۱۳ ساعت از الان ژاپن - لهستان
۵ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۵ روز، ۱۳ ساعت از الان سنگال - کلمبیا
۵ روز، ۱۳ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۱۷ ساعت از الان انگلستان - بلژیک
۵ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۱۷ ساعت از الان پاناما - تونس
۵ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۰:۳۰ ۵ روز، ۱۵ ساعت از الان کالِج اروپا - پریشتینا
۵ روز، ۱۵ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۵ روز، ۱۶ ساعت از الان بیرکیرکارا - کای
۵ روز، ۱۶ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۱۷ ساعت از الان اِنگوردانی - فولگوره / فالسیانو
۵ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۱۷ ساعت از الان بی 36 - اِس تی جوزِفس
۵ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۱۷ ساعت از الان سِفن درویدس - تراکای
۵ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۵ روز، ۱۸ ساعت از الان تِره فیوری - بالا تاون
۵ روز، ۱۸ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۲۳:۰۰ ۶ روز، ۱۷ ساعت از الان ? - ?
۶ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته از الان ? - ?
۱ هفته از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته از الان ? - ?
۱ هفته از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۱ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۲ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۳ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۰:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان اِس تی جوزِفس - بی 36
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان تراکای - سِفن درویدس
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان گزیرا یونایتد - سَنت جولیا
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان پریشتینا - کالِج اروپا
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان بالا تاون - تِره فیوری
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان کای - بیرکیرکارا
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ هفته، ۵ روز از الان فولگوره / فالسیانو - اِنگوردانی
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوستانه بین المللیدوستانه بین المللی
۱۷:۱۵ ۱ هفته، ۵ روز از الان مالزی - فیجی
۱ هفته، ۵ روز از الان ۱۷:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۶ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها

پخش تلویزیونی

شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
جام جهانی
بلژیک بلژیک ۱۶:۳۰ تونس تونس
جام جهانی
کره جنوبی کره جنوبی ۱۹:۳۰ مکزیک مکزیک
جام جهانی
آلمان آلمان ۲۲:۳۰ سوئد سوئد

آخرین نظرسنجی

به نظر شما، آیا تیم ملی ایران به مرحله حذفی جام جهانی 2018 روسیه صعود خواهد کرد؟