متانیوز

اپلیکیشن آپ
tyre advance

مسابقات داغ

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لیگ برتر ایران (خلیج فارس)لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
۲۰:۳۰ ۱ روز، ۷ ساعت از الان پارس جنوبی - استقلال تهران
۱ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱ روز، ۷ ساعت از الان پیکان - گسترش فولاد تبریز
۱ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱ روز، ۷ ساعت از الان سپیدرود - پدیده مشهد
۱ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱ روز، ۷ ساعت از الان فولاد خوزستان - نساجی مازندارن
۱ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۱۸:۳۰ ۱ روز، ۵ ساعت از الان کایرات - سیکما اولوموک
۱ روز، ۵ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۱ روز، ۶ ساعت از الان پروگرس نیدرکورن - یو اِف اِی
۱ روز، ۶ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۱ روز، ۶ ساعت از الان آئک لارناکا - اشتورم گراتس
۱ روز، ۶ ساعت از الان ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱ روز، ۷ ساعت از الان اچ. جی. کی - اُلیمپیا
۱ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۱ روز، ۷ ساعت از الان کپنهاگن - زسکا صوفیه
۱ روز، ۷ ساعت از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۱ روز، ۷ ساعت از الان سی اس یو کرایووا - آر بی لایپزیش
۱ روز، ۷ ساعت از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان سی اف آر کلوج - آلاشْکِرت
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان آپوئل - هاپوئِل بیر شِوا
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان میچِلَند - نیو سینتس
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان سادووا - اِسپارتاکس
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان کِئوکه سی - تورپِدو
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان مولدِ - هایبِرنیِن
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان زنیت - دینامو مینسک
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان زالگیریس - سویا
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان مکابی تل آویو - بیونیک ارمنستان
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ روز، ۸ ساعت از الان لوسِرن - المپیاکوس
۱ روز، ۸ ساعت از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱ روز، ۹ ساعت از الان دینامو بِرِست - آپولون
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱ روز، ۹ ساعت از الان لاسک لینز - بشيكتاش
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان زرینسکی - لودوگورتس
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان بروندبی - اِسپارتاک سوبوتیکا
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان بازل - ویتس
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان اف 91 دودلانگه - لژیا ورشو
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان آتالانتا - هاپوئل حَیفا
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵ ۱ روز، ۹ ساعت از الان ماریبور - رنجرز
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵ ۱ روز، ۹ ساعت از الان لِخ پوزنان - ینک بلژیک
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان فاينورد روتردام - تِرِنکین
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان پارتیزان - نورسلند
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان خنت - جاگیانولیا بیالیستوک
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان استوا بخارست - هاجداک اسپیلِت
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱ روز، ۹ ساعت از الان رپید وین - اسلووان براتیسلاوا
۱ روز، ۹ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان روزنبرگ - کورک سیتی
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ریِکا - سارپسبورگ 08
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان بوردو - ایلیچیوتس
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان بِرنلی - استانبول
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان والور - شریف مولداوی
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه)لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه)
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ساندرلند - شفیلد
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوستانه بین المللیدوستانه بین المللی
۴:۳۰ ۱۵ ساعت بعد گواتمالا - کوبا
۱۵ ساعت بعد ۴:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
لیگ برتر ایران (خلیج فارس)لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
۱۹:۴۵ ۲ روز، ۶ ساعت از الان تراکتورسازی - سایپا تهران
۲ روز، ۶ ساعت از الان ۱۹:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۱۵ ۲ روز، ۷ ساعت از الان ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان
۲ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۲ روز، ۷ ساعت از الان نفت آبادان - استقلال خوزستان
۲ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۲ روز، ۷ ساعت از الان پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
۲ روز، ۷ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لالیگا اسپانیالالیگا اسپانیا
۲۲:۴۵ ۲ روز، ۹ ساعت از الان ژیرونا - رئال وایادولید
۲ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۰:۰۰ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان اِسپورتینگ بِراگا - زوریا
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال)جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال)
۲۳:۱۵ ۲ روز، ۱۰ ساعت از الان ماگدبورگ - دارمشتات 98
۲ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ برتر روسیهلیگ برتر روسیه
۲۱:۰۰ ۲ روز، ۷ ساعت از الان آنژی ماخاچكالا - گَزوویک اُرنبورگ
۲ روز، ۷ ساعت از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اردی‌ویزه هلندلیگ اردی‌ویزه هلند
۲۲:۳۰ ۲ روز، ۹ ساعت از الان گرونینگن - ويلم 2
۲ روز، ۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها

پخش تلویزیونی

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
سوپر کاپ اروپا
رئال مادرید رئال مادرید ۲۳:۳۰ اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
پارس جنوبی پارس جنوبی ۲۰:۳۰ استقلال تهران استقلال تهران
لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۲۰:۳۰ نساجی مازندارن نساجی مازندارن
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
تراکتورسازی تراکتورسازی ۱۹:۴۵ سایپا تهران سایپا تهران
لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
پرسپولیس پرسپولیس ۲۰:۳۰ نفت مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان

آخرین نظرسنجی

شما طرفدار کدام باشگاه اروپایی هستید؟