متانیوز

مسابقات داغ

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
لیگ اروپالیگ اروپا
۱۷:۳۰ ۵ ساعت بعد توبول - سامتِرِدیا
۵ ساعت بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۳۰ ۵ ساعت بعد کایرات - اِنگوردانی
۵ ساعت بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۷ ساعت بعد ویتورول - راسینگ
۷ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۷ ساعت بعد لِیسی - آنورتوسیس
۷ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۷ ساعت بعد ایرتیش - تراکای
۷ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۷ ساعت بعد گَندزازار - لِخ پوزنان
۷ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۷ ساعت بعد دینامو مینسک - دری سیتی
۷ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۸ ساعت بعد اِسلاویا صوفیا - ایلوس
۸ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۸ ساعت بعد گزیرا یونایتد - رادنیکی نیس
۸ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۸ ساعت بعد مولدِ - گِلِناوُن
۸ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۸ ساعت بعد کالجو - Stjarnan
۸ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۹ ساعت بعد اسلووان براتیسلاوا - میلسامی اورسیدوس
۹ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۹ ساعت بعد کارامبا دینامو ریگا - زسکا صوفیه
۹ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد زالگیریس - کای
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد وردار - بیونیک ارمنستان
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد اولیمپیا - گورنیک زابژه
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد ای.آی.کی - شامراک روورز
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد آپولون - استومبراس
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد سارپسبورگ 08 - آی بی وی
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد دینامو تفلیس - دی اِی سی
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد شاختیور - کوناه کوآی
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد هاکِن - لیپایا
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد اینتر باکو - بِلازِن
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد پریشتینا - فولا اِسِیچ
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۹ ساعت بعد مکابی تل آویو - فِرانسوِراس
۹ ساعت بعد ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱۰ ساعت بعد پروگرس نیدرکورن - کابالا
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱۰ ساعت بعد نورسلند - کِلیفتون
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۰ ساعت بعد بیتار اورشلیم - چِک اورا
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱۰ ساعت بعد لوفتاری جیروکاستار - ونتسپیلز
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱۰ ساعت بعد کپنهاگن - کوپس
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵ ۱۰ ساعت بعد سارایِوُ - بانانتس
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵ ۱۰ ساعت بعد ماریبور - پارتیزانی تیرانا
۱۰ ساعت بعد ۲۲:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱۱ ساعت بعد پارتیزان - رودار
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱۱ ساعت بعد مِلادِست - بی 36
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱۱ ساعت بعد تِرِنکین - بودوکنوست
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۱ ساعت بعد کُلِرِیِن - اِسپارتاک سوبوتیکا
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۱ ساعت بعد اِن اِس آی - هایبِرنیِن
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۱ ساعت بعد تِره فیوری - رودار
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۱ ساعت بعد اوسییِک - Petrocub
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۱ ساعت بعد داندوک - لِوادیا
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱۱ ساعت بعد اویپِشت - نفتچی باکو
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱۱ ساعت بعد دومزِل - سیروکی بِریجِک
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۴۵ ۱۱ ساعت بعد اِف اِچ - لاتی
۱۱ ساعت بعد ۲۳:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
دوستانه بین المللیدوستانه بین المللی
۰:۳۰ ۳ روز، ۱۲ ساعت از الان لیبریا - سیرالئون
۳ روز، ۱۲ ساعت از الان ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۲۰:۳۰ ۵ روز، ۸ ساعت از الان سی اف آر کلوج - مالمو
۵ روز، ۸ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۵ روز، ۱۰ ساعت از الان پائوک - بازل
۵ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۱۰ ساعت از الان دینامو زاگرب - هاپوئِل بیر شِوا
۵ روز، ۱۰ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۵ روز، ۱۱ ساعت از الان ستاره سرخ - سادووا
۵ روز، ۱۱ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۰:۳۰ ۵ روز، ۱۲ ساعت از الان آستانا - میچِلَند
۵ روز، ۱۲ ساعت از الان ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۰:۳۰ ۵ روز، ۱۲ ساعت از الان کِئوکه سی - قره باغ
۵ روز، ۱۲ ساعت از الان ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها

پخش تلویزیونی

هیچ برنامه ای یافت نشد!

آخرین نظرسنجی

کدام تیم قهرمان جام جهانی 2018 روسیه خواهد شد؟