متانیوز

مسابقات داغ

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۱۵ ساعت بعد کلمبیا - ژاپن
۱۵ ساعت بعد ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۱۸ ساعت بعد لهستان - سنگال
۱۸ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲۱ ساعت بعد روسیه - مصر
۲۱ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۱ روز، ۱۵ ساعت از الان پرتغال - مراکش
۱ روز، ۱۵ ساعت از الان ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۱ روز، ۱۸ ساعت از الان اروگوئه - عربستان
۱ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۲۱ ساعت از الان ایران - اسپانیا
۱ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۲ روز، ۱۵ ساعت از الان دانمارک - استرالیا
۲ روز، ۱۵ ساعت از الان ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ روز، ۱۸ ساعت از الان فرانسه - پرو
۲ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲ روز، ۲۱ ساعت از الان آرژانتین - کرواسی
۲ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۳ روز، ۱۵ ساعت از الان برزیل - کاستاریکا
۳ روز، ۱۵ ساعت از الان ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۳ روز، ۱۸ ساعت از الان نیجریه - ایسلند
۳ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۲۱ ساعت از الان صربستان - سوئیس
۳ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۴ روز، ۱۵ ساعت از الان بلژیک - تونس
۴ روز، ۱۵ ساعت از الان ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۴ روز، ۱۸ ساعت از الان کره جنوبی - مکزیک
۴ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۴ روز، ۲۱ ساعت از الان آلمان - سوئد
۴ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۶:۳۰ ۵ روز، ۱۵ ساعت از الان انگلستان - پاناما
۵ روز، ۱۵ ساعت از الان ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۵ روز، ۱۸ ساعت از الان ژاپن - سنگال
۵ روز، ۱۸ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۵ روز، ۲۱ ساعت از الان لهستان - کلمبیا
۵ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۶ روز، ۱۷ ساعت از الان عربستان - مصر
۶ روز، ۱۷ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۶ روز، ۱۷ ساعت از الان اروگوئه - روسیه
۶ روز، ۱۷ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۶ روز، ۲۱ ساعت از الان ایران - پرتغال
۶ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۶ روز، ۲۱ ساعت از الان اسپانیا - مراکش
۶ روز، ۲۱ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۱۹:۳۰ ۱ هفته از الان اِف سی سانتا کولوما - Drita
۱ هفته از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱ هفته از الان لافیوریتا - لینکلن
۱ هفته از الان ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته از الان دانمارک - فرانسه
۱ هفته از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ هفته از الان استرالیا - پرو
۱ هفته از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته از الان نیجریه - آرژانتین
۱ هفته از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته از الان ایسلند - کرواسی
۱ هفته از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۲:۳۰ ۱ هفته از الان سَنت جولیا - گزیرا یونایتد
۱ هفته از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان مکزیک - سوئد
۱ هفته، ۱ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان کره جنوبی - آلمان
۱ هفته، ۱ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان صربستان - برزیل
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان سوئیس - کاستاریکا
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان ژاپن - لهستان
۱ هفته، ۲ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان سنگال - کلمبیا
۱ هفته، ۲ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان انگلستان - بلژیک
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان پاناما - تونس
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۲۰:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان کالِج اروپا - پریشتینا
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان بیرکیرکارا - کای
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان اِنگوردانی - فولگوره / فالسیانو
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان بی 36 - اِس تی جوزِفس
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۲ روز از الان سِفن درویدس - تراکای
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ هفته، ۲ روز از الان تِره فیوری - بالا تاون
۱ هفته، ۲ روز از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۲۳:۰۰ ۱ هفته، ۳ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۳ روز از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۴ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۴ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۴ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۴ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۵ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۵ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۵ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷
جام جهانیجام جهانی
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۶ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان ? - ?
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها

پخش تلویزیونی

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
جام جهانی
کلمبیا کلمبیا ۱۶:۳۰ ژاپن ژاپن
جام جهانی
لهستان لهستان ۱۹:۳۰ سنگال سنگال
جام جهانی
روسیه روسیه ۲۲:۳۰ مصر مصر
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جام جهانی
پرتغال پرتغال ۱۶:۳۰ مراکش مراکش
جام جهانی
اروگوئه اروگوئه ۱۹:۳۰ عربستان عربستان
جام جهانی
ایران ایران ۲۲:۳۰ اسپانیا اسپانیا
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
جام جهانی
دانمارک دانمارک ۱۶:۳۰ استرالیا استرالیا
جام جهانی
فرانسه فرانسه ۱۹:۳۰ پرو پرو
جام جهانی
آرژانتین آرژانتین ۲۲:۳۰ کرواسی کرواسی

آخرین نظرسنجی

به نظر شما کدام تیم قهرمان جام جهانی 2018 روسیه خواهد شد؟