متانیوز

مسابقات داغ

سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۱۸:۳۰ ۱ روز، ۱۰ ساعت از الان آستانا - میچِلَند
۱ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱ روز، ۱۲ ساعت از الان سی اف آر کلوج - مالمو
۱ روز، ۱۲ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ روز، ۱۴ ساعت از الان پائوک - بازل
۱ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۱۴ ساعت از الان دینامو زاگرب - هاپوئِل بیر شِوا
۱ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵ ۱ روز، ۱۴ ساعت از الان شکندیا - شریف مولداوی
۱ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱ روز، ۱۵ ساعت از الان ستاره سرخ - سادووا
۱ روز، ۱۵ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۱ روز، ۱۵ ساعت از الان لژیا ورشو - اِسپارتاک تِرناوا
۱ روز، ۱۵ ساعت از الان ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا
۲۱:۳۰ ۲ روز، ۱۳ ساعت از الان باتِ بوریسوف - اچ. جی. کی
۲ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۲ روز، ۱۳ ساعت از الان لودوگورتس - فِهیروار
۲ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۲ روز، ۱۳ ساعت از الان کِئوکه سی - قره باغ
۲ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۲ روز، ۱۵ ساعت از الان آژاكس - اشتورم گراتس
۲ روز، ۱۵ ساعت از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۲ روز، ۱۵ ساعت از الان سلتيک - روزنبرگ
۲ روز، ۱۵ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
لیگ برتر ایران (خلیج فارس)لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان سایپا تهران - سپیدرود
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان نساجی مازندارن - ذوب آهن اصفهان
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان پدیده مشهد - پرسپولیس
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان نفت مسجد سلیمان - تراکتورسازی
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان استقلال تهران - پیکان
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان فولاد خوزستان - پارس جنوبی
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۰۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان سپاهان اصفهان - نفت آبادان
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا
۱۷:۳۰ ۳ روز، ۹ ساعت از الان توبول - بیونیک ارمنستان
۳ روز، ۹ ساعت از الان ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۳ روز، ۱۰ ساعت از الان یو اِف اِی - دومزِل
۳ روز، ۱۰ ساعت از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۱۵ ۳ روز، ۱۱ ساعت از الان ونتسپیلز - بوردو
۳ روز، ۱۱ ساعت از الان ۱۹:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۳ روز، ۱۱ ساعت از الان کایرات - آلکمار
۳ روز، ۱۱ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۳ روز، ۱۱ ساعت از الان ویتورول - ویتس
۳ روز، ۱۱ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۳ روز، ۱۱ ساعت از الان اِسپارتاکس - لافیوریتا
۳ روز، ۱۱ ساعت از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۳ روز، ۱۲ ساعت از الان رودار - استوا بخارست
۳ روز، ۱۲ ساعت از الان ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۳ روز، ۱۲ ساعت از الان بِلازِن - اسلووان براتیسلاوا
۳ روز، ۱۲ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۳ روز، ۱۲ ساعت از الان هاپوئل حَیفا - اِف اِچ
۳ روز، ۱۲ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۳ روز، ۱۲ ساعت از الان تورپِدو - ویکینگِر
۳ روز، ۱۲ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۳ روز، ۱۲ ساعت از الان چِک اورا - ماریبور
۳ روز، ۱۲ ساعت از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان آر بی لایپزیش - هاکِن
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان اف 91 دودلانگه - Drita
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان مولدِ - لِیسی
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان دِجورگاردِن - ایلیچیوتس
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان زالگیریس - وادوز
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان زسکا صوفیه - آدمیرا
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان آپوئل - فلورا
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان هونوید - پروگرس نیدرکورن
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان مکابی تل آویو - رادنیکی نیس
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان زرینسکی - والتا
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۵۰ ۳ روز، ۱۳ ساعت از الان جاگیانولیا بیالیستوک - ريو آوه
۳ روز، ۱۳ ساعت از الان ۲۱:۵۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان شاختیور - لِخ پوزنان
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان نورسلند - ای.آی.کی
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان دینامو بِرِست - آترومیتوس
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان لاسک لینز - لیلِستروم
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان بی 36 - بشيكتاش
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان سوجِسکا - آلاشْکِرت
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان اُلیمپیا - کُروسِیدِرز
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ینک بلژیک - فولا اِسِیچ
۳ روز، ۱۴ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها

پخش تلویزیونی

هیچ برنامه ای یافت نشد!

آخرین نظرسنجی

شما طرفدار کدام باشگاه اروپایی هستید؟