فهرست مقاله های متاتاپ


Top Ten | ده مثلث برتر تهاجمی لیگ قهرمانان اروپا

Top Ten | ده مثلث برتر تهاجمی لیگ قهرمانان اروپا

۴ ماه، ۱ هفته قبل

Top Ten | یازده بازیکن برتری که باشگاه بارسلونا در هر پست فروخته است

Top Ten | یازده بازیکن برتری که باشگاه بارسلونا در هر پست فروخته است

۴ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | یازده بازیکن برتری که منچستر یونایتد در هر پست به فروش رسانده

Top Ten | یازده بازیکن برتری که منچستر یونایتد در هر پست به فروش رسانده

۴ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | یازده بازیکن برتری که رئال مادرید در هر پست فروخته است

Top Ten | یازده بازیکن برتری که رئال مادرید در هر پست فروخته است

۴ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | ده فوتبالیستی که همه چیز خود را باختند

Top Ten | ده فوتبالیستی که همه چیز خود را باختند

۵ ماه، ۱ هفته قبل

Top Ten | ده اسطوره ی باشگاه بایرن مونیخ در تاریخ

Top Ten | ده اسطوره ی باشگاه بایرن مونیخ در تاریخ

۵ ماه، ۱ هفته قبل

Top Ten | ده فوتبالیست برتر اما لوس و ننر

Top Ten | ده فوتبالیست برتر اما لوس و ننر

۵ ماه، ۱ هفته قبل

Top Ten | فقیرترین باشگاه های اروپا

Top Ten | فقیرترین باشگاه های اروپا

۵ ماه، ۲ هفته قبل

Top Ten | ده بازیکن خوف انگیز دنیای فوتبال

Top Ten | ده بازیکن خوف انگیز دنیای فوتبال

۵ ماه، ۲ هفته قبل

Top Ten | ده فوتبالیست دیوانه و خشن دنیا

Top Ten | ده فوتبالیست دیوانه و خشن دنیا

۵ ماه، ۲ هفته قبل

Top Ten | اگر ده فوتبالیست محبوب شما یک خودرو بودند، کدام یک می شدند!

Top Ten | اگر ده فوتبالیست محبوب شما یک خودرو بودند، کدام یک می شدند!

۵ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | ده بازیکن برتر تاریخ باشگاه بارسلونا

Top Ten | ده بازیکن برتر تاریخ باشگاه بارسلونا

۵ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | ده فوتبالیست باهوش در تمام دوران

Top Ten | ده فوتبالیست باهوش در تمام دوران

۵ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | تنبل ترین فوتبالیست های تمام دوران

Top Ten | تنبل ترین فوتبالیست های تمام دوران

۵ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | ده فوتبالیست برتر که بیشترین شباهت را به ابرقهرمان های سینمایی دارند

Top Ten | ده فوتبالیست برتر که بیشترین شباهت را به ابرقهرمان های سینمایی دارند

۵ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | ده فوتبالیست سرعتی دنیا

Top Ten | ده فوتبالیست سرعتی دنیا

۵ ماه، ۳ هفته قبل

Top Ten | ده باشگاه فوتبالی با بهترین پشتیبانی هواداران

Top Ten | ده باشگاه فوتبالی با بهترین پشتیبانی هواداران

۶ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست برتر با سخت ترین تمرینات بدنی

Top Ten | ده فوتبالیست برتر با سخت ترین تمرینات بدنی

۶ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست قوی پای برتر

Top Ten | ده فوتبالیست قوی پای برتر

۶ ماه قبل

Top Ten | ده انتقالی که به خاطر رد شدن در تست پزشکی انجام نشد

Top Ten | ده انتقالی که به خاطر رد شدن در تست پزشکی انجام نشد

۶ ماه، ۱ هفته قبل

X metafootball