نتایج زنده سری آ ایتالیا

نتایج زنده فوتبال
سری آ ایتالیاسری آ ایتالیا
۱۴:۰۰ ۵ ساعت بعد تورینو - ناپولی
۵ ساعت بعد ۱۴:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۸ ساعت بعد بولونیا - رم
۸ ساعت بعد ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۸ ساعت بعد کیه وو - اودینزه
۸ ساعت بعد ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۸ ساعت بعد لاتزیو - جنوا
۸ ساعت بعد ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۱۱ ساعت بعد میلان - آتالانتا
۱۱ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱۳ ساعت بعد فِروزینونه - یوونتوس
۱۳ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات سری آ ایتالیا