نتایج زنده

لیگ برتر انگلستانلیگ برتر انگلستان
۲۳:۱۵ پایان یافته بِرنلی ۱ - ۲ چلسی
پایان یافته ۲۳:۱۵
۲۰' لانگ (گل به خودی)
لانگ (گل به خودی) ۲۰'
بارنز ۶۴'
بارنز ۶۴'
۶۹' موزس
۶۹' موزس
۲۳:۱۵ پایان یافته لستر ۰ - ۰ ساوتهمپتون
پایان یافته ۲۳:۱۵
لالیگا اسپانیالالیگا اسپانیا
۲۲:۰۰ پایان یافته آلاوز ۱ - ۲ ژیرونا
پایان یافته ۲۲:۰۰
۵۹' گارسیا سِرانو
۵۹' گارسیا سِرانو
۸۶' استوانی (گل پنالتی)
۸۶' استوانی (گل پنالتی)
پینا ۹۰'
پینا ۹۰'
۲۲:۰۰ پایان یافته رئال سوسیداد ۳ - ۰ اتلتیکو مادرید
پایان یافته ۲۲:۰۰
دا سیلوا ۲۷'
دا سیلوا ۲۷'
خیمنز لوپز ۸۰'
خیمنز لوپز ۸۰'
خیمنز لوپز ۹۰' + ۲'
خیمنز لوپز ۹۰' + ۲'
۰:۰۰ پایان یافته رئال بتیس ۱ - ۰ لاس پالماس
پایان یافته ۰:۰۰
فرپو آدامز ۹۰' + ۴'
فرپو آدامز ۹۰' + ۴'
۰:۰۰ پایان یافته لوانته ۱ - ۰ مالاگا
پایان یافته ۰:۰۰
بواتنگ ۹۰' + ۳'
بواتنگ ۹۰' + ۳'
لیگ اردی‌ویزه هلندلیگ اردی‌ویزه هلند
۲۱:۰۰ پایان یافته اوترخت ۱ - ۱ گرونینگن
پایان یافته ۲۱:۰۰
یانسِن ۸'
یانسِن ۸'
۷۳' فان ویرت (گل پنالتی)
۷۳' فان ویرت (گل پنالتی)
۲۳:۱۵ پایان یافته آژاكس ۴ - ۱ وی وی وی ونلو
پایان یافته ۲۳:۱۵
۴۳' سیئِنجِنس
۴۳' سیئِنجِنس
Neres Campos ۴۵'
Neres Campos ۴۵'
Neres Campos ۴۵' + ۳'
Neres Campos ۴۵' + ۳'
هونتلار ۵۹'
هونتلار ۵۹'
زیِچ ۷۹'
زیِچ ۷۹'
کوپا لیبرتادورسکوپا لیبرتادورس
۵:۰۰ ۱۲ اِمِلِک ۰ - ۰ ریور پلاته
۱۲ ۵:۰۰
۵:۰۰ ۱۳ یونیو شیلی ۰ - ۰ کروزیرو
۱۳ ۵:۰۰
۵:۰۰ ۱۲ آلیانزا لیما ۰ - ۱ جونیور
۱۲ ۵:۰۰
۱۰' Chará Zamora
۱۰' Chará Zamora
۵:۱۵ پایان یافته لیبرتاد ۲ - ۱ پنارول
پایان یافته ۵:۱۵
۴۷' فرناندز لیتاس
۴۷' فرناندز لیتاس
Salcedo González ۷۴'
Salcedo González ۷۴'
Cardozo ۹۰'
Cardozo ۹۰'
۵:۱۵ پایان یافته فلامینگو ۱ - ۱ سانتا فه
پایان یافته ۵:۱۵
هِنریکه ۸'
هِنریکه ۸'
۳۱' Morelo López
۳۱' Morelo López
۵:۱۵ پایان یافته ایندیپندینته ۰ - ۱ کورینتیانس
پایان یافته ۵:۱۵
۸۱' جادسون
۸۱' جادسون
۲:۴۵ پایان یافته ریسینگ کلوب ۴ - ۰ واسکو دو گاما
پایان یافته ۲:۴۵
چِنتوریون ۳۳'
چِنتوریون ۳۳'
Martínez ۳۹'
Martínez ۳۹'
Zaracho ۵۲'
Zaracho ۵۲'
لوپز (گل پنالتی) ۶۱'
لوپز (گل پنالتی) ۶۱'
۲:۴۵ پایان یافته اِسترانگِست ۱ - ۲ اتلتیکو توکومان
پایان یافته ۲:۴۵
۱۲' Romat
۱۲' Romat
Ibargüen García ۳۸'
Ibargüen García ۳۸'
۷۵' Toledo
۷۵' Toledo

جداول و برنامه مسابقات