نتایج زنده لیگ اردی‌ویزه هلند

نتایج زنده فوتبال
لیگ اردی‌ویزه هلندلیگ اردی‌ویزه هلند
۱۳:۴۵ ۵ ساعت بعد فاينورد روتردام - اوترخت
۵ ساعت بعد ۱۳:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۰۰ ۷ ساعت بعد امن - زوله
۷ ساعت بعد ۱۶:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۰۰ ۷ ساعت بعد گرونینگن - آلکمار
۷ ساعت بعد ۱۶:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۱۵ ۹ ساعت بعد پی. اس. وی آیندهوون - آژاكس
۹ ساعت بعد ۱۸:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات لیگ اردی‌ویزه هلند