معرفی تیم متافوتبال

مدیران

هومن متولی

بنیان گذار

هومن علمی

مدیر ارشد

محمدعلی عباسپور

مدیر ارشد

جواد قاسمی

مدیر مسئول

محمدرضا احمدی

مدیر رسانه‌ای

فرید تشییعی

دبیر سرویس خبر

پویا دواجی

دبیر سرویس خبر

تیم فنی

شرکت HSP

نگهداری و توسعه فنی

صادق نتاج

برنامه نویس ارشد

هادی مشیدی

برنامه نویس

هیئت تحریریه

جلیل علیزاده

نویسنده - مترجم

سهیل متولی

مترجم

خسرو فاضل

نویسنده - مترجم

علی بابازاده

نویسنده

محمدحسین عباسپور

نویسنده - مترجم

سامان زمان‌زاده

نویسنده - مترجم

طراحی و گرافیک

یاسین حیدری

گرافیست