معرفی تیم متافوتبال

مدیران

هومن متولی

بنیان گذار

هومن علمی

مدیر ارشد

محمدعلی عباسپور

مدیر ارشد

جواد قاسمی

مدیر مسئول

محمدرضا احمدی

سردبیر

تیم فنی

شرکت HSP

نگهداری و توسعه فنی

صادق نتاج

برنامه نویس ارشد

هادی مشیدی

برنامه نویس

هیئت تحریریه

جلیل علیزاده

نویسنده - مترجم

آرش گنجی

مترجم

سهیل متولی

مترجم

خسرو فاضل

نویسنده - مترجم

علی بابازاده

نویسنده

محمدحسین عباسپور

نویسنده - مترجم

سامان زمان‌زاده

نویسنده - مترجم

سرویس ویدئو

امیر محمدیان

تدوین‌گر

فرید تشییعی

ادیتور

طراحی و گرافیک

پویا دواجی

گرافیست