روسیه ۲۰۱۸

برنامه مسابقات جدول گروهی مرحله حذفی

پنجشنبه ۲۴ خرداد

گروه A روسیه ۱۹:۳۰ عربستان

جمعه ۲۵ خرداد

گروه A مصر ۱۶:۳۰ اروگوئه
گروه B مراکش ۱۹:۳۰ ایران
گروه B پرتغال ۲۲:۳۰ اسپانیا

شنبه ۲۶ خرداد

گروه C فرانسه ۱۴:۳۰ استرالیا
گروه D آرژانتین ۱۷:۳۰ ایسلند
گروه C پرو ۲۰:۳۰ دانمارک
گروه D کرواسی ۲۳:۳۰ نیجریه

یکشنبه ۲۷ خرداد

گروه E کاستاریکا ۱۶:۳۰ صربستان
گروه F آلمان ۱۹:۳۰ مکزیک
گروه E برزیل ۲۲:۳۰ سوئیس

دوشنبه ۲۸ خرداد

گروه F سوئد ۱۶:۳۰ کره جنوبی
گروه G بلژیک ۱۹:۳۰ پاناما
گروه G تونس ۲۲:۳۰ انگلستان

سه شنبه ۲۹ خرداد

گروه H کلمبیا ۱۶:۳۰ ژاپن
گروه H لهستان ۱۹:۳۰ سنگال
گروه A روسیه ۲۲:۳۰ مصر

چهارشنبه ۳۰ خرداد

گروه B پرتغال ۱۶:۳۰ مراکش
گروه A اروگوئه ۱۹:۳۰ عربستان
گروه B ایران ۲۲:۳۰ اسپانیا

پنجشنبه ۳۱ خرداد

گروه C دانمارک ۱۶:۳۰ استرالیا
گروه C فرانسه ۱۹:۳۰ پرو
گروه D آرژانتین ۲۲:۳۰ کرواسی

جمعه ۰۱ تیر

گروه E برزیل ۱۶:۳۰ کاستاریکا
گروه D نیجریه ۱۹:۳۰ ایسلند
گروه E صربستان ۲۲:۳۰ سوئیس

شنبه ۰۲ تیر

گروه G بلژیک ۱۶:۳۰ تونس
گروه F کره جنوبی ۱۹:۳۰ مکزیک
گروه F آلمان ۲۲:۳۰ سوئد

یکشنبه ۰۳ تیر

گروه G انگلستان ۱۶:۳۰ پاناما
گروه H ژاپن ۱۹:۳۰ سنگال
گروه H لهستان ۲۲:۳۰ کلمبیا

دوشنبه ۰۴ تیر

گروه A اروگوئه ۱۸:۳۰ روسیه
گروه A عربستان ۱۸:۳۰ مصر
گروه B اسپانیا ۲۲:۳۰ مراکش
گروه B ایران ۲۲:۳۰ پرتغال

سه شنبه ۰۵ تیر

گروه C دانمارک ۱۸:۳۰ فرانسه
گروه C استرالیا ۱۸:۳۰ پرو
گروه D ایسلند ۲۲:۳۰ کرواسی
گروه D نیجریه ۲۲:۳۰ آرژانتین

چهارشنبه ۰۶ تیر

گروه F مکزیک ۱۸:۳۰ سوئد
گروه F کره جنوبی ۱۸:۳۰ آلمان
گروه E سوئیس ۲۲:۳۰ کاستاریکا
گروه E صربستان ۲۲:۳۰ برزیل

پنجشنبه ۰۷ تیر

گروه H سنگال ۱۸:۳۰ کلمبیا
گروه H ژاپن ۱۸:۳۰ لهستان
گروه G انگلستان ۲۲:۳۰ بلژیک
گروه G پاناما ۲۲:۳۰ تونس
  • دور بعدی
  • حذف

گروه A

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ مصر مصر ۰ ۰
۲ روسیه روسیه ۰ ۰
۳ عربستان عربستان ۰ ۰
۴ اروگوئه اروگوئه ۰ ۰
  • دور بعدی

گروه B

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ ایران ایران ۰ ۰
۲ مراکش مراکش ۰ ۰
۳ پرتغال پرتغال ۰ ۰
۴ اسپانیا اسپانیا ۰ ۰
  • دور بعدی

گروه C

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ استرالیا استرالیا ۰ ۰
۲ دانمارک دانمارک ۰ ۰
۳ فرانسه فرانسه ۰ ۰
۴ پرو پرو ۰ ۰
  • دور بعدی

گروه D

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ آرژانتین آرژانتین ۰ ۰
۲ کرواسی کرواسی ۰ ۰
۳ ایسلند ایسلند ۰ ۰
۴ نیجریه نیجریه ۰ ۰
  • دور بعدی

گروه E

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ برزیل برزیل ۰ ۰
۲ کاستاریکا کاستاریکا ۰ ۰
۳ صربستان صربستان ۰ ۰
۴ سوئیس سوئیس ۰ ۰
  • دور بعدی

گروه F

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ آلمان آلمان ۰ ۰
۲ کره جنوبی کره جنوبی ۰ ۰
۳ مکزیک مکزیک ۰ ۰
۴ سوئد سوئد ۰ ۰
  • دور بعدی

گروه G

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ بلژیک بلژیک ۰ ۰
۲ انگلستان انگلستان ۰ ۰
۳ پاناما پاناما ۰ ۰
۴ تونس تونس ۰ ۰
  • دور بعدی

گروه H

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ کلمبیا کلمبیا ۰ ۰
۲ ژاپن ژاپن ۰ ۰
۳ لهستان لهستان ۰ ۰
۴ سنگال سنگال ۰ ۰
  • دور بعدی


یک هشتم نهایی

شنبه ۹ تیر N/A ۱۸:۳۰ N/A
شنبه ۹ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A
یکشنبه ۱۰ تیر N/A ۱۸:۳۰ N/A
یکشنبه ۱۰ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A
دوشنبه ۱۱ تیر N/A ۱۸:۳۰ N/A
دوشنبه ۱۱ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A
سه شنبه ۱۲ تیر N/A ۱۸:۳۰ N/A
سه شنبه ۱۲ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A

یک چهارم نهایی

جمعه ۱۵ تیر N/A ۱۸:۳۰ N/A
جمعه ۱۵ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A
شنبه ۱۶ تیر N/A ۱۸:۳۰ N/A
شنبه ۱۶ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A

نیمه نهایی

سه شنبه ۱۹ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A
چهارشنبه ۲۰ تیر N/A ۲۲:۳۰ N/A

رده بندی

شنبه ۲۳ تیر N/A ۱۸:۳۰ N/A

فینال

یکشنبه ۲۴ تیر N/A ۱۹:۳۰ N/A

آمار جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

فهرست کامل
گلزنان برتر
فهرست کامل
پاس گل دهندگان برتر
فهرست کامل
کارت ها

نظرات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه