جام ملت های اروپا | یورو 2016 فرانسه

یورو ۲۰۱۶

اخبار یورو ۲۰۱۶

بیشتر...

یورو ۲۰۱۶

برنامه مسابقات جدول گروهی مرحله حذفی

جمعه ۲۱ خرداد

گروه A فرانسه ۲ - ۱ رومانی

شنبه ۲۲ خرداد

گروه A آلبانی ۰ - ۱ سوئیس
گروه B ولز ۲ - ۱ اسلواکی
گروه B انگلستان ۱ - ۱ روسیه

یکشنبه ۲۳ خرداد

گروه D ترکیه ۰ - ۱ کرواسی
گروه C لهستان ۱ - ۰ ایرلند شمالی
گروه C آلمان ۲ - ۰ اوکراین

دوشنبه ۲۴ خرداد

گروه D اسپانیا ۱ - ۰ جمهوری چک
گروه E جمهوری ایرلند ۱ - ۱ سوئد
گروه E بلژیک ۰ - ۲ ایتالیا

سه شنبه ۲۵ خرداد

گروه F اتریش ۰ - ۲ مجارستان
گروه F پرتغال ۱ - ۱ ایسلند

چهارشنبه ۲۶ خرداد

گروه B روسیه ۱ - ۲ اسلواکی
گروه A رومانی ۱ - ۱ سوئیس
گروه A فرانسه ۲ - ۰ آلبانی

پنجشنبه ۲۷ خرداد

گروه B انگلستان ۲ - ۱ ولز
گروه C اوکراین ۰ - ۲ ایرلند شمالی
گروه C آلمان ۰ - ۰ لهستان

جمعه ۲۸ خرداد

گروه E ایتالیا ۱ - ۰ سوئد
گروه D جمهوری چک ۲ - ۲ کرواسی
گروه D اسپانیا ۳ - ۰ ترکیه

شنبه ۲۹ خرداد

گروه E بلژیک ۳ - ۰ جمهوری ایرلند
گروه F ایسلند ۱ - ۱ مجارستان
گروه F پرتغال ۰ - ۰ اتریش

یکشنبه ۳۰ خرداد

گروه A رومانی ۰ - ۱ آلبانی
گروه A سوئیس ۰ - ۰ فرانسه

دوشنبه ۳۱ خرداد

گروه B روسیه ۰ - ۳ ولز
گروه B اسلواکی ۰ - ۰ انگلستان

سه شنبه ۰۱ تیر

گروه C ایرلند شمالی ۰ - ۱ آلمان
گروه C اوکراین ۰ - ۱ لهستان
گروه D کرواسی ۲ - ۱ اسپانیا
گروه D جمهوری چک ۰ - ۲ ترکیه

چهارشنبه ۰۲ تیر

گروه F مجارستان ۳ - ۳ پرتغال
گروه F ایسلند ۲ - ۱ اتریش
گروه E سوئد ۰ - ۱ بلژیک
گروه E ایتالیا ۰ - ۱ جمهوری ایرلند
 • دور بعدی
 • حذف

گروه A

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ فرانسه فرانسه ۳ ۷
۲ سوئیس سوئیس ۳ ۵
۳ آلبانی آلبانی ۳ ۳
۴ رومانی رومانی ۳ ۱
 • 8thF
 • Pos 8

گروه B

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ ولز ولز ۳ ۶
۲ انگلستان انگلستان ۳ ۵
۳ اسلواکی اسلواکی ۳ ۴
۴ روسیه روسیه ۳ ۱
 • 8thF
 • Pos 8

گروه C

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ آلمان آلمان ۳ ۷
۲ لهستان لهستان ۳ ۷
۳ ایرلند شمالی ایرلند شمالی ۳ ۳
۴ اوکراین اوکراین ۳ ۰
 • 8thF
 • Pos 8

گروه D

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ کرواسی کرواسی ۳ ۷
۲ اسپانیا اسپانیا ۳ ۶
۳ ترکیه ترکیه ۳ ۳
۴ جمهوری چک جمهوری چک ۳ ۱
 • 8thF
 • Pos 8

گروه E

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ ایتالیا ایتالیا ۳ ۶
۲ بلژیک بلژیک ۳ ۶
۳ جمهوری ایرلند جمهوری ایرلند ۳ ۴
۴ سوئد سوئد ۳ ۱
 • 8thF
 • Pos 8

گروه F

# تیم بازی ام. ت.گ
۱ مجارستان مجارستان ۳ ۵
۲ ایسلند ایسلند ۳ ۵
۳ پرتغال پرتغال ۳ ۳
۴ اتریش اتریش ۳ ۱
 • 8thF
 • Pos 8


یک هشتم نهایی

شنبه ۵ تیر سوئیس ۱ (۴) - (۵) ۱ لهستان
شنبه ۵ تیر ولز ۱ - ۰ ایرلند شمالی
شنبه ۵ تیر کرواسی ۰ - ۱ پرتغال
یکشنبه ۶ تیر فرانسه ۲ - ۱ جمهوری ایرلند
یکشنبه ۶ تیر آلمان ۳ - ۰ اسلواکی
یکشنبه ۶ تیر مجارستان ۰ - ۴ بلژیک
دوشنبه ۷ تیر ایتالیا ۲ - ۰ اسپانیا
دوشنبه ۷ تیر انگلستان ۱ - ۲ ایسلند

یک چهارم نهایی

پنجشنبه ۱۰ تیر لهستان ۱ (۳) - (۵) ۱ پرتغال
جمعه ۱۱ تیر ولز ۳ - ۱ بلژیک
شنبه ۱۲ تیر آلمان ۱ (۶) - (۵) ۱ ایتالیا
یکشنبه ۱۳ تیر فرانسه ۵ - ۲ ایسلند

نیمه نهایی

چهارشنبه ۱۶ تیر پرتغال ۲ - ۰ ولز
پنجشنبه ۱۷ تیر آلمان ۰ - ۲ فرانسه

فینال

یکشنبه ۲۰ تیر پرتغال ۱ - ۰ فرانسه

جام ملت های اروپا | نظرات