رقابت
تیم
شخص
دارای قیمت
لیگ های محبوب
ترنسفرهای غیرفعال؟

بازیکن از به تاریخ سن قد(cm) وزن(kg) ترنسفر نوع پست آغاز پایان ارزش
G. Morelli G. Morelli - لیوورنو لیوورنو ۲۲ - - - بازیکن مدافع ۹۴/۰۴
A. Lischi A. Lischi - لیوورنو لیوورنو ۱۹ - - - بازیکن مدافع ۹۵/۰۷
M. Saitta M. Saitta - مِسینا مِسینا ۲۳ - - - بازیکن مدافع ۹۵/۰۷
L. Bartolini L. Bartolini - لیوورنو لیوورنو ۱۹ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۹
T. Romboli T. Romboli - لیوورنو لیوورنو ۱۹ - - - بازیکن دروازه بان ۹۵/۰۲
T. Diolaiti T. Diolaiti - لیوورنو لیوورنو ۲۰ - - - بازیکن مدافع ۹۵/۰۶
A. Ragosta A. Ragosta - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۳۲ ۱۷۸ - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
A. Akhmedov A. Akhmedov - پاختاکور ازبکستان پاختاکور ازبکستان ۲۶ - - - بازیکن مدافع ۹۴/۱۰
F. Gemmi F. Gemmi - لیوورنو لیوورنو ۲۱ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
E. Mandica E. Mandica - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۱ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
G. Aliù G. Aliù - کامپودارسگو کامپودارسگو ۲۹ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
A. Calamaio A. Calamaio - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۲ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
A. Bergamo A. Bergamo - بیانکوسکوداتی بیانکوسکوداتی - - - سرمربی نامشخص ۹۵/۱۰
R. Brentan R. Brentan - کامپودارسگو کامپودارسگو ۱۹ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
R. Vacca R. Vacca - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۷ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
F. Longo F. Longo - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۳۱ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
P. Bisoli P. Bisoli - بیانکوسکوداتی بیانکوسکوداتی ۵۲ ۱۸۲ - - سرمربی - ۹۶/۰۳
م. زوخوروف م. زوخوروف - بنیادکار بنیادکار ۳۵ ۱۸۸ ۸۱ - بازیکن دروازه بان ۹۱/۱۰
F. Ettajani F. Ettajani - لیوورنو لیوورنو ۲۰ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۸
I. Radrezza I. Radrezza - کامپودارسگو کامپودارسگو ۲۵ ۱۷۰ ۶۶ - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴