رقابت
تیم
شخص
دارای قیمت
لیگ های محبوب
ترنسفرهای غیرفعال؟

بازیکن از به تاریخ سن قد(cm) وزن(kg) ترنسفر نوع پست آغاز پایان ارزش
A. Sottil A. Sottil - لیوورنو لیوورنو ۴۴ - - - سرمربی - ۹۶/۰۴
D. Cappellaro D. Cappellaro - کامپودارسگو کامپودارسگو ۱۹ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
M. Saitta M. Saitta - مِسینا مِسینا ۲۳ - - - بازیکن مدافع ۹۵/۰۷
A. Pignat A. Pignat - کامپودارسگو کامپودارسگو ۲۱ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
ا. آندرييف ا. آندرييف - پاختاکور ازبکستان پاختاکور ازبکستان ۳۰ ۱۷۷ ۷۰ - بازیکن مدافع ۸۷/۱۲
R. Brentan R. Brentan - کامپودارسگو کامپودارسگو ۱۹ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
A. Bergamo A. Bergamo - بیانکوسکوداتی بیانکوسکوداتی - - - سرمربی نامشخص ۹۵/۱۰
A. Akhmedov A. Akhmedov - پاختاکور ازبکستان پاختاکور ازبکستان ۲۶ - - - بازیکن مدافع ۹۴/۱۰
G. Seno G. Seno - کامپودارسگو کامپودارسگو ۲۱ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
محمود خمیس محمود خمیس - امارات امارات ۳۱ ۱۷۲ ۶۲ - بازیکن مدافع ۸۷/۱۰
M. Bedin M. Bedin - کامپودارسگو کامپودارسگو ۳۹ - - - بازیکن هافبک ۹۴/۰۴
E. Mandica E. Mandica - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۱ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
R. Vacca R. Vacca - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۷ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
A. Calamaio A. Calamaio - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۲۲ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
A. Ragosta A. Ragosta - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۳۲ ۱۷۸ - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
F. Longo F. Longo - نِروستِلاتی فراتیس نِروستِلاتی فراتیس ۳۱ - - - بازیکن مهاجم ۹۵/۰۴
P. Bisoli P. Bisoli - بیانکوسکوداتی بیانکوسکوداتی ۵۲ ۱۸۲ - - سرمربی - ۹۶/۰۳
م. زوخوروف م. زوخوروف - بنیادکار بنیادکار ۳۵ ۱۸۸ ۸۱ - بازیکن دروازه بان ۹۱/۱۰
A. Tanasa A. Tanasa - کامپودارسگو کامپودارسگو ۲۸ - - - بازیکن هافبک ۹۵/۰۴
T. Romboli T. Romboli - لیوورنو لیوورنو ۱۹ - - - بازیکن دروازه بان ۹۵/۰۲
X metafootball