ورزشگاه

ورزشگاه انقلاب
نامورزشگاه انقلاب
تاریخ افتتاح2006
گنجایش30000
سطحچمن