ورزشگاه

ورزشگاه ثامن الائمه
نامورزشگاه ثامن الائمه
تاریخ افتتاح2004
گنجایش35000
سطحچمن