ورزشگاه

Gol Gohar Sport Complex
نامGol Gohar Sport Complex
گنجایش3000
سطحچمن