: خبر، عکس

متاگپ | با برومند و رهبری فرد در آستانه دربی 88

متاگپ | با برومند و رهبری فرد در آستانه دربی 88

ویدیو  چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
5 سال، 5 ماه قبل
 ‐  متافوتبال – صحبت های جنجالی دو ستاره سابق استقلال و پرسپولیس در مورد دربی سرخ‌آبی


متاگپ | با برومند و رهبری فرد در آستانه دربی 88

متاگپ | با برومند و رهبری فرد در آستانه دربی 88

اخبار  چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
متافوتبال – صحبت های جنجالی دو ستاره سابق استقلال و پرسپولیس در مورد دربی سرخ‌آبی