شرايط استفاده از سايت :

 

استفاده از اين سايت دارای شرايط زير بوده و لازم است کاربران محترم قبل از استفاده از سايت به اين موارد توجه نمايند.

 

استفاده از محتويات سايت ( به شكل اوليه و بدون تغيير در ساختار محتوائی و ظاهری ) با ذکر منبع و اهداف غيرانتفاعی و صرفا" جهت  اطلاع رسانی بلامانع است . 

 

 

هر گونه انتشار مجدد مطالب سايت ( به شكل اوليه و بدون تغيير در ساختار محتوائی و ظاهری ) بدون کسب اجازه كتبی از مديريت سايت و بدون ذکر منبع ،ممنوع است .

 

 

در صورتی که مطلبی از اين سايت توسط اشخاص حقوقی و حقيقی از منبع ثالثی اخذ شده باشد ، ذکر منبع اوليه ضروری است .

 

 

هر گونه استفاده تجاری از محتويات سايت در نشريات بدون کسب اجازه كتبی از مديريت سايت ،ممنوع است .

 

 

در صورت انتشار هر گونه محتويات اين سايت  بر روی ساير سايت ها و يا وبلاگ ها ، ذکر منبع می بايست همراه با لينک به سايت سخا روش باشد .

 

 

در صورت انتشار هر گونه محتويات اين سايت در مطبوعات و يا ساير سايت ها و وبلاگ ها  که در طی چندين بخش منتشر می گردد ، ذکر منبع بطور کامل در هر يک از بخش ها ، الزامی است .

 

 

کليه پيوندها به ساير سايت ها، صرفا" جهت اطلاع بوده و اين سايت مسئوليتی در رابطه با محتويات سايت های معرفی شده نخواهد داشت .

 

 

تبديل محتويات سايت به هر شكلی اعم از pdf ، .doc . و ... جهت ارائه بر روی سايت ها و وبلاگ ها بدون كسب اجازه كتبی از مديريت سايت ، ممنوع است .

 

اين سايت تاكنون مجوز نشر محتويات سايت را به هيچ شخص حقوقی و يا حقيقی واگذار نكرده است . در صورت صدور مجوز لازم ،‌ مراتب از طريق سايت به اطلاع عموم خواهد رسيد .

 

کاربران محترم،  با پذيرش کليه شرايط فوق  امکان استفاده از سايت را خواهند داشت .

 

 استفاده از سايت به منزله پذيرش شرايط فوق است .