فهرست نظرات علی بابازاده


پیوند به نظر | شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵

گفتم این جام ی شگفتی ساز داره ها ^_^

پیوند به نظر | سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵

مکزیک خیلی تیم خوبی نشان داده ^_^ / کلمبیا ، آرژانتین ، اروگوئه و متاسفانه در نهایت برزیل -_- بعدشم شیلی
رو ونزوئلا ام به عنوان ی شگفتی ساز میشه حساب کرد

پیوند به نظر | جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵

امیدوارم حداقل امسال ی تیم شگفتی ساز پیدا بشه -_- ایسلند مجارستان آلبانی ایرلندشمالی یا حتی ولز / بهتر میشه ب نظرم