علی کریمی کاپیتان سابق پرسپولیس که به خانه هادی نوروزی رفته بود، با ابراز تاسف از فوت این بازیکن خوش اخلاق گفت: واقعا تلخ است که نوروزی را در جمع خودمان نداریم.

وی ادامه داد: اولین کاری که می توانند انجام بدهند این است که حق و حقوق وی را به خانواده اش پرداخت کنند و امیدوارم که هیچ خبر بدی بعدا درباره خانواده اش نشنویم.

کریمی افزود: البته من شنیده ام هادی از گذشته نیز از باشگاه پرسپولیس طلب هایی دارد که باید پرداخت شود. به نظر من اولین کاری که می توانند انجام بدهند این است که مطالبات او را پرداخت کنند.