به گزارش متافوتبال، هانی نوروزی فرزند مرحوم هادی نوروزی پس از پایان تمرین امروز به همراه خانواده وارد ورزشگاه شده و با اعضای تیم پرسپولیس دیدار کردند.

گروه تدارکات تیم برنامه مختصری را برای یادگار هادی عزیز در نظر گرفته بودند.

حضور هواداران در ورزشگاه جالب توجه بود و آنها با هدایای مختلفی به دیدار فرزند کاپیتان فقید خود آمده بودند.

بازیکنان بعد از تمرین راهی رختکن شده و آماده شدند تا در مراسم تولد هانی شرکت کنند.

حضور عکاسان، فیلمبرداران و خبرنگاران در کنار زمین جالب توجه بود.

هانی نوروزی با تک تک بازیکنان و اعضای تیم، دیدار و به خوش و بش پرداخت. 

اصحاب رسانه و هواداران در کنار هانی نوروزی حضور یافتند.

گرفتن عکس‌های یادگاری بازار داغی داشت و همه با فرزند هادی به گرفتن عکس و اهدای هدایا پرداختند.

کیک تولد هانی، به شکل زمین فوتبال بود و شماره ماندگار 24 پشت آن خودنمایی می کرد.

خانواده نوروزی نیز در زمین چمن حضور یافتند و با هانی عکس یادگاری گرفتند.

علیرضا نورمحمدی و محسن بنگر پس از تعویض لباس هایشان در کنار هانی حضور یافتند.

طبق قرار معمول، چهره هانی با مقداری از کیک تولدش، از سوی بازیکنان تزئین شد.

کادر فنی و بازیکنان نیز به این جمع اضافه شده و با او عکس یادگاری گرفتند.

یک دستگاه دوچرخه از سوی باشگاه به هانی نوروزی هدیه شد.

حضور همسر و فرزندان هادی نوروزی در زمین چمن، اشک را در چشمان همگان به حلقه در آورد.