مهدی طارمی صبحتی در این باره ندارد. او می گوید: من فعلا نمی خواهم حرفی بزنم.

مهدی طارمی به تازگی با پستی که در اینستاگرام خود منتشر کرده تاکید داشته که تا پایان دربی نمی خواهد مصاحبه ای داشته باشد.

او در این فصل پنالتی های متعددی را برای تیم پرسپولیس گرفته است. مهاجم جوان تیم ملی در ایرانجوان بوشهر که بازی می کرد سه پنالتی برای تیمش گرفته بود که تنها یک بار پشت ضربه ایستاد.

وی همچنین در ایرانجوان یازده گل به ثمر رساند که از این 11 گل، تنها سه گل از نقطه پنالتی بود.