اخبار


روزشمار| 37 روز تا شروع جام جهانی 2018 روسیه
۴۱

روزشمار| ۳۷ روز تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۵ سال، ۶ ماه قبل

روزشمار| 38 روز تا شروع جام جهانی 2018 روسیه
۵۴

روزشمار| ۳۸ روز تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۵ سال، ۶ ماه قبل

روزشمار| 39 روز تا شروع جام جهانی 2018 روسیه
۴۹

روزشمار| ۳۹ روز تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۵ سال، ۶ ماه قبل

روزشمار| 40 روز تا شروع جام جهانی 2018 روسیه
۷۸

روزشمار| ۴۰ روز تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

۵ سال، ۶ ماه قبل

معرفی تیم های جام جهانی 2018: بلژیک
۸۸۸

معرفی تیم های جام جهانی ۲۰۱۸: بلژیک

۵ سال، ۶ ماه قبل

معرفی تیم های جهام جهانی2018: فرانسه
۷۱۱

معرفی تیم های جهام جهانی۲۰۱۸: فرانسه

۵ سال، ۶ ماه قبل

معرفی تیم های جام جهانی2018: آرژانتین
۷۰۶

معرفی تیم های جام جهانی۲۰۱۸: آرژانتین

۵ سال، ۶ ماه قبل

فوتبال زدگی؛ با دیدن فوتبال‌های وطنی
۳۷۴

فوتبال زدگی؛ با دیدن فوتبال‌های وطنی

۵ سال، ۶ ماه قبل

مهاجم سابق اینتر و برزیل کجاست؟
۸۲۷۵ ۱ +۱۰

مهاجم سابق اینتر و برزیل کجاست؟

۵ سال، ۶ ماه قبل

معرفی تیم های جام جهانی 2018: پرتغال
۷۵۷ ۲

معرفی تیم های جام جهانی ۲۰۱۸: پرتغال

۵ سال، ۷ ماه قبل

معرفی تیم های جام جهانی 2018: برزیل
۲۱۰۶ ۱

معرفی تیم های جام جهانی ۲۰۱۸: برزیل

۵ سال، ۷ ماه قبل

معرفی تیم های جام جهانی 2018: اسپانیا
۹۹۴

معرفی تیم های جام جهانی ۲۰۱۸: اسپانیا

۵ سال، ۷ ماه قبل

معرفی تیم های جام جهانی 2018: آلمان
۱۸۴

معرفی تیم های جام جهانی ۲۰۱۸: آلمان

۵ سال، ۷ ماه قبل

آینده‌های فوتبال کشورمان را بشناسید!
۶۱۵ ۲

آینده‌های فوتبال کشورمان را بشناسید!

۵ سال، ۷ ماه قبل

راز جاودانگی آرسن ونگر؛ مردی با هوش اقتصادی بالا
۵۰۵

راز جاودانگی آرسن ونگر؛ مردی با هوش اقتصادی بالا

۵ سال، ۷ ماه قبل

5 بازیکنی که در طول این فصل لیگ جزیره نادیده گرفته شدند!
۷۸۶ ۱

۵ بازیکنی که در طول این فصل لیگ جزیره نادیده گرفته شدند!

۵ سال، ۷ ماه قبل

شیر سماور! (قسمت دوم)
۴۴۶ ۱

شیر سماور! (قسمت دوم)

۵ سال، ۷ ماه قبل

قهرمانی آسیا؛ در دسترس‌تر از همیشه!
۶۴۴

قهرمانی آسیا؛ در دسترس‌تر از همیشه!

۵ سال، ۷ ماه قبل

مجاهدی که؛ آینه عبرت نشد!
۱۴۷۲ ۲

مجاهدی که؛ آینه عبرت نشد!

۵ سال، ۷ ماه قبل

طنز روز | بررسی حوادث جنگ احتمالی با حضور فوتبالی‌ها!
۳۵۵

طنز روز | بررسی حوادث جنگ احتمالی با حضور فوتبالی‌ها!

۵ سال، ۷ ماه قبل