فهرست نظرات sami


پیوند به نظر | جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴

خدارحمتش کنداین پهلوان باغیرت را

پیوند به نظر | پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴

برانکوپس به چی اعتقادداره

پیوند به نظر | جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

همامی هرچه که بود بهترازایمان صادقی بودو عباس زاده هم مهاجم خیلی خوبی بودحالا نمی دونم برانکو چرا این دوبازیکن راکنارگذاشته است

پیوند به نظر | جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴

شاید بهترین مهاجم نبود ولی عملکرد موفقی داشت وبهترین بازیکن لیگ بود

پیوند به نظر | یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴

بازهم شروع کردند اینا،همیشه دوست دارند یه چیزی پیدا کنند که پرسپولیسو به حاشیه ببرند

پیوند به نظر | چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴

امیدوارم که پرسپولیس سیدجلال رابگیره نه استقلال

پیوند به نظر | جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴

مهمترین عامل باخت خودبرانکوبودکه تیم را دفاعی چیده بودوبیشترضدحمله می کردتاحمله درصورتی که درفوتبال امروز دفاع کردن 100درصدی هیچ ثمری برای تیم نمی تواندداشته باشد،شایدعلیپورتواین بازی فیکس بود می توانست گل بزند

پیوند به نظر | چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

این درسته،درخشان معلوم نیس چی خریده

پیوند به نظر | چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

واس شما که پوچ دراومد،واس چی درمورد پرسپولیس بدون اطلاعات حرف می زنی؟

پیوند به نظر | سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

پسرپرسپولیس ایشالله به تیم قرمزش برگردد

پیوند به نظر | سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

خداکند این دروازه بان ملی پوش هرچه زودتر خوب بشود

پیوند به نظر | چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

اتفاقا بایدهمین کاراهم بکند

پیوند به نظر | چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

بابا چرا خادم دست ازسرتیممون برنمی داره؟ما سیاسی را نخواهیم چه کسی روبایدببینیم

پیوند به نظر | چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

نژادفلاح دمت گرم خوب جواب سیاسی رادادی

پیوند به نظر | شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

ایشالله زودترحالش خوب بشه

پیوند به نظر | یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳

دندان ناسالم راباید کشید،وقتی بعد از تساوی مقابل صبا این طور می گوید که خوب بازی کردیم و نگاهش بردنیست بایدبرود،پرسپولیس کسی را می خواهد که مربیش هواداران را احمق فرض نکند.