فهرست مقاله های متاتاپ


Top Ten | ده نقل و انتقال برتر میان باشگاه های رقیب

Top Ten | ده نقل و انتقال برتر میان باشگاه های رقیب

۱ سال، ۵ ماه قبل

Top Ten | ده مثلث برتر تهاجمی لیگ قهرمانان اروپا

Top Ten | ده مثلث برتر تهاجمی لیگ قهرمانان اروپا

۱ سال، ۱۰ ماه قبل

Top Ten | یازده بازیکن برتری که باشگاه بارسلونا در هر پست فروخته است

Top Ten | یازده بازیکن برتری که باشگاه بارسلونا در هر پست فروخته است

۱ سال، ۱۰ ماه قبل

Top Ten | یازده بازیکن برتری که منچستر یونایتد در هر پست به فروش رسانده

Top Ten | یازده بازیکن برتری که منچستر یونایتد در هر پست به فروش رسانده

۱ سال، ۱۰ ماه قبل

Top Ten | یازده بازیکن برتری که رئال مادرید در هر پست فروخته است

Top Ten | یازده بازیکن برتری که رئال مادرید در هر پست فروخته است

۱ سال، ۱۰ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیستی که همه چیز خود را باختند

Top Ten | ده فوتبالیستی که همه چیز خود را باختند

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده اسطوره ی باشگاه بایرن مونیخ در تاریخ

Top Ten | ده اسطوره ی باشگاه بایرن مونیخ در تاریخ

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست برتر اما لوس و ننر

Top Ten | ده فوتبالیست برتر اما لوس و ننر

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | فقیرترین باشگاه های اروپا

Top Ten | فقیرترین باشگاه های اروپا

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده بازیکن خوف انگیز دنیای فوتبال

Top Ten | ده بازیکن خوف انگیز دنیای فوتبال

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست دیوانه و خشن دنیا

Top Ten | ده فوتبالیست دیوانه و خشن دنیا

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | اگر ده فوتبالیست محبوب شما یک خودرو بودند، کدام یک می شدند!

Top Ten | اگر ده فوتبالیست محبوب شما یک خودرو بودند، کدام یک می شدند!

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده بازیکن برتر تاریخ باشگاه بارسلونا

Top Ten | ده بازیکن برتر تاریخ باشگاه بارسلونا

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست باهوش در تمام دوران

Top Ten | ده فوتبالیست باهوش در تمام دوران

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | تنبل ترین فوتبالیست های تمام دوران

Top Ten | تنبل ترین فوتبالیست های تمام دوران

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست برتر که بیشترین شباهت را به ابرقهرمان های سینمایی دارند

Top Ten | ده فوتبالیست برتر که بیشترین شباهت را به ابرقهرمان های سینمایی دارند

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست سرعتی دنیا

Top Ten | ده فوتبالیست سرعتی دنیا

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده باشگاه فوتبالی با بهترین پشتیبانی هواداران

Top Ten | ده باشگاه فوتبالی با بهترین پشتیبانی هواداران

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست برتر با سخت ترین تمرینات بدنی

Top Ten | ده فوتبالیست برتر با سخت ترین تمرینات بدنی

۱ سال، ۱۱ ماه قبل

Top Ten | ده فوتبالیست قوی پای برتر

Top Ten | ده فوتبالیست قوی پای برتر

۱ سال، ۱۱ ماه قبل