معرفی تیم متافوتبال

مدیران

هومن متولی

بنیان گذار

هومن علمی

مدیر ارشد

محمدعلی عباسپور

مدیر ارشد

جواد قاسمی

مدیر مسئول

محمدرضا احمدی

مدیر رسانه‌ای

رسول مجیدی

سردبیر

تیم فنی

شرکت HSP

نگهداری و توسعه فنی

صادق نتاج

برنامه نویس ارشد

هادی مشیدی

برنامه نویس

هیئت تحریریه

سامان زمان‌زاده

نویسنده - مترجم

آرش گنجی

مترجم

سهیل متولی

مترجم

خسرو فاضل

نویسنده - مترجم

علی بابازاده

نویسنده

رومینا تیموری

مترجم

محمدحسین عباسپور

نویسنده - مترجم

نوید صراف

نویسنده - مترجم

شهراد باغستانی

نویسنده - مترجم

سرویس ویدئو

امیر محمدیان

تدوین‌گر

فرید تشییعی

ادیتور

طراحی و گرافیک

پویا دواجی

گرافیست