نتایج زنده بوندسلیگا آلمان

نتایج زنده فوتبال
بوندسلیگا آلمانبوندسلیگا آلمان
۱۸:۰۰ پایان یافته هرتابرلین ۲ - ۱ پادِربورن
پایان یافته ۱۸:۰۰
Dilrosun ۱۰'
Dilrosun ۱۰'
وُلف ۵۲'
وُلف ۵۲'
۵۴' Zolinski
۵۴' Zolinski
۱۸:۰۰ پایان یافته فرایبورگ ۱ - ۱ آگزبورگ
پایان یافته ۱۸:۰۰
هولر ۲۳'
هولر ۲۳'
۳۹' نیِدرلچنر
۳۹' نیِدرلچنر
۱۸:۰۰ پایان یافته باير لوركوزن ۲ - ۰ اونیون برلین
پایان یافته ۱۸:۰۰
فولاند ۲۰'
فولاند ۲۰'
آلاریو ۲۵'
آلاریو ۲۵'
۱۸:۰۰ پایان یافته بایرن مونیخ ۴ - ۰ کلن
پایان یافته ۱۸:۰۰
لواندوفسکی ۳'
لواندوفسکی ۳'
لواندوفسکی ۴۸'
لواندوفسکی ۴۸'
کوتینیو (گل پنالتی) ۶۲'
کوتینیو (گل پنالتی) ۶۲'
پریشیچ ۷۳'
پریشیچ ۷۳'
۲۱:۰۰ پایان یافته وردر برمن ۰ - ۳ آر بی لایپزیش
پایان یافته ۲۱:۰۰
۱۳' اوربان
۱۳' اوربان
۳۵' زابیتزر
۳۵' زابیتزر
۸۳' Saracchi Pintos
۸۳' Saracchi Pintos

جداول و برنامه مسابقات بوندسلیگا آلمان