نتایج زنده سری آ ایتالیا

نتایج زنده فوتبال
سری آ ایتالیاسری آ ایتالیا
۱۷:۳۰ ۹ ساعت بعد لاتزیو - بولونیا
۹ ساعت بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱۲ ساعت بعد اودینزه - فیورنتینا
۱۲ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۵ ساعت بعد ناپولی - تورینو
۱۵ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات سری آ ایتالیا