نتایج زنده سری آ ایتالیا

نتایج زنده فوتبال
سری آ ایتالیاسری آ ایتالیا
۱۷:۳۰ ۷ ساعت بعد اودینزه - بِرِشا
۷ ساعت بعد ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱۰ ساعت بعد یوونتوس - هلاس ورونا
۱۰ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱۳ ساعت بعد میلان - اینترمیلان
۱۳ ساعت بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات سری آ ایتالیا