نتایج زنده لیگ قهرمانان آسیا

نتایج زنده فوتبال
لیگ قهرمانان آسیالیگ قهرمانان آسیا
۱۷:۵۰ ۶ ساعت بعد پدیده شهر خودرو - الریفا
۶ ساعت بعد ۱۷:۵۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۷:۵۰ ۶ ساعت بعد استقلال تهران - الکویت
۶ ساعت بعد ۱۷:۵۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا