مسابقات داغ

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان آسیالیگ قهرمانان آسیا لینک
۱۴:۳۰ ۱۱ ساعت بعد چونبوک موتورز - شانگهای
۱۱ ساعت بعد ۱۴:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۵:۳۰ ۱۲ ساعت بعد اولسان - اوراوا ردز
۱۲ ساعت بعد ۱۵:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
لیگ اروپالیگ اروپا لینک
۲۲:۰۰ ۱ روز، ۱۹ ساعت از الان پروگرس نیدرکورن - Cardiff MU
۱ روز، ۱۹ ساعت از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ روز، ۱۹ ساعت از الان باری تاون - کِلیفتون
۱ روز، ۱۹ ساعت از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۱۹ ساعت از الان سَنت جولیا - کالِج اروپا
۱ روز، ۱۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ روز، ۱۹ ساعت از الان کای - تِره فیوری
۱ روز، ۱۹ ساعت از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۲۰ ساعت از الان بالیمِنا یونایتد - اِن اِس آی
۱ روز، ۲۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۲۰ ساعت از الان پریشتینا - اِس تی جوزِفس
۱ روز، ۲۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ روز، ۲۰ ساعت از الان لافیوریتا - اِنگوردانی
۱ روز، ۲۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا لینک
۲۳:۱۵ ۲ روز، ۲۰ ساعت از الان ? - اِف سی سانتا کولوما
۲ روز، ۲۰ ساعت از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
لیگ اروپالیگ اروپا لینک
۲۰:۱۵ ۶ روز، ۱۷ ساعت از الان اِس تی جوزِفس - پریشتینا
۶ روز، ۱۷ ساعت از الان ۲۰:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸
لیگ اروپالیگ اروپا لینک
۲۲:۰۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان Cardiff MU - پروگرس نیدرکورن
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان اِنگوردانی - لافیوریتا
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان اِن اِس آی - بالیمِنا یونایتد
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۱ هفته، ۱ روز از الان کالِج اروپا - سَنت جولیا
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ هفته، ۱ روز از الان تِره فیوری - کای
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۱ هفته، ۱ روز از الان کِلیفتون - باری تاون
۱ هفته، ۱ روز از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا لینک
۱۷:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان آستانا - سی اف آر کلوج
۱ هفته، ۶ روز از الان ۱۷:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان Avan Academy - ای.آی.کی
۱ هفته، ۶ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان اچ. جی. کی - اچ بی
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان کالجو - شکندیا
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱ هفته، ۶ روز از الان سارایِوُ - سلتيک
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان اف 91 دودلانژ - والتا
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان سادووا - ستاره سرخ
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان نیو سینتس - ?
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا لینک
۲۰:۳۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان گزیرا یونایتد - هاجداک اسپیلِت
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۱ هفته، ۶ روز از الان زسکا صوفیه - مِلادِست
۱ هفته، ۶ روز از الان ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا لینک
۲۰:۰۰ ۲ هفته از الان پارتیزانی تیرانا - قره باغ
۲ هفته از الان ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۲ هفته از الان باتِ بوریسوف - پیاست گلیواس
۲ هفته از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۲ هفته از الان شریف مولداوی - سابورتالو
۲ هفته از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲ هفته از الان فِرانسوِراس - لودوگورتس
۲ هفته از الان ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵ ۲ هفته از الان اسلووان براتیسلاوا - سوجِسکا
۲ هفته از الان ۲۲:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۲ هفته از الان داندوک - کارامبا دینامو ریگا
۲ هفته از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵ ۲ هفته از الان لينفيلد - روزنبرگ
۲ هفته از الان ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا لینک
۲۰:۲۵ ۲ هفته از الان ژونِس دی اِش - توبول
۲ هفته از الان ۲۰:۲۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا لینک
۰:۳۰ ۲ هفته از الان والور - ماریبور
۲ هفته از الان ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپالیگ اروپا لینک
۱۸:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان بیونیک ارمنستان - اسکوپیه
۲ هفته، ۱ روز از الان ۱۸:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان اُردوباسی - تورپِدو
۲ هفته، ۱ روز از الان ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۱۵ ۲ هفته، ۱ روز از الان ونتسپیلز - تِئوتا دورِس
۲ هفته، ۱ روز از الان ۱۹:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان آلاشْکِرت - مقدونیه جی جِی پی
۲ هفته، ۱ روز از الان ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان تِرانس - بودوکنوست
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان آئک لارناکا - Petrocub
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان لِیسی - هاپوئِل بیر شِوا
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان سیبِیل - سی اس یو کرایووا
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان کوپس - ویتِبسک
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان فلورا - رادنیکی نیس
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان تراکای - ?
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان بِلازِن - دومزِل
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان روژمبرک - لِوِسکی سوفیا
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰ ۲ هفته، ۱ روز از الان بروندبی - اینتر تورکو
۲ هفته، ۱ روز از الان ۲۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها