گفتگوهای اختصاصی بیشتر...

یورو ۲۰۱۶ فرانسه
کوپا آمریکا ۲۰۱۶

مسابقات داغ

پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
جام ملت های اروپااروپا - جام ملت های اروپا
۲۳:۳۰۱۳ ساعت بعد لهستان- پرتغال
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپااروپا - لیگ اروپا
۱۸:۳۰۸ ساعت بعددِلیا-شیراک
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰۸ ساعت بعدآکتوبه-اِم. تی. کی
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰۹ ساعت بعدونتسپیلز-ویکینگِر
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰۹ ساعت بعدیو ای سانتا کُلوما-لوکوموتیوا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۹:۳۰۹ ساعت بعدآدمیرا-اسپارتاک مییاوا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰۱۰ ساعت بعدبوکِلج-وُیوودینا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعدلِوادیا-اچ بی
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعددینامو مینسک-اِسپارتاکس
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعداِسلوبودا توزلا-بیتار اورشلیم
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعدتراکای-کالجو
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعدبِلازِن-نفتچی باکو
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعدآتلانتیس-اچ. جی. کی
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعدبانانتس-اُمونیا نیکوزیا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰۱۰ ساعت بعدفِهیروار-اولیمپیا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰۱۱ ساعت بعدآی اِف کِی گوتبورگ-لیاندادنو
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰۱۱ ساعت بعدای.آی.کی-بالا تاون
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰۱۱ ساعت بعدکالِج اروپا-بیونیک ارمنستان
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰۱۱ ساعت بعداِسلاویا صوفیا-زاگلبی لوبین
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدسیروکی بِریجِک-بیرکیرکارا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدزیمبِرو-چِک اورا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدآئک لارناکا-فولگوره / فالسیانو
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدکِئوکه سی-رودار
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدآد-ماریهامن
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدوادوز-سیلِکس
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعددیفِدَنگ-کِلیفتون
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدمیچِلَند-سادووا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۳۰۱۱ ساعت بعدقابالا-سامتِرِدیا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۴۵۱۲ ساعت بعدمکابی تل آویو-گوریکا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰۱۲ ساعت بعدبِرَو-رادنیک بیه‌لینا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰۱۲ ساعت بعدتِئوتا دورِس-کایرات
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰۱۲ ساعت بعددومزِل-لوسیتانوس
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰۱۲ ساعت بعداِن اِس آی-شاختیور
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵۱۳ ساعت بعداِسپارتاک تِرناوا-هایبِرنیِنز
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۴۵۱۳ ساعت بعدکوناه کوآی-استابک
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰۱۳ ساعت بعدلافیوریتا-دبرسن
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰۱۳ ساعت بعدکوکاریکی-اُردوباسی
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵۱۳ ساعت بعدآبردین-فولا اِسِیچ
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۱۵۱۳ ساعت بعدلينفيلد-کورک سیتی
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰۱۳ ساعت بعداِشکِندیا 79-کراکُویا کاراکو
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰۱۳ ساعت بعدهارت آو میدولتیان-تالینا اینفونت
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰۱۳ ساعت بعدشامراک روورز-روپس
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۴۵۱۴ ساعت بعدبریدابلایک-یلگاوا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۴۵۱۴ ساعت بعدک آر-گِلِناوُن
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
جام ملت های اروپااروپا - جام ملت های اروپا
۲۳:۳۰۱ روز، ۱۳ ساعت از الان ولز- بلژیک
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپااروپا - لیگ اروپا
۱:۳۰۱۵ ساعت بعدوالور-بروندبی
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵
جام ملت های اروپااروپا - جام ملت های اروپا
۲۳:۳۰۲ روز، ۱۳ ساعت از الان آلمان- ایتالیا
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵
جام ملت های اروپااروپا - جام ملت های اروپا
۲۳:۳۰۳ روز، ۱۳ ساعت از الان فرانسه- ایسلند
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵
لیگ قهرمانان اروپااروپا - لیگ قهرمانان اروپا
۱۹:۳۰۵ روز، ۹ ساعت از الانآلاشْکِرت-اِف سی سانتا کولوما
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ اروپااروپا - لیگ اروپا
۲۰:۱۵۵ روز، ۱۰ ساعت از الانبیرکیرکارا-سیروکی بِریجِک
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
آمار لحظه ای در صفحه نتایج زنده نتایج زنده

رقابت های آسیایی

رقابت های اروپایی

رقابت های آمریکا و آفریقا

تورنمنت ها

پخش تلویزیونی

پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
جام ملت های اروپا
لهستانلهستان۲۳:۳۰پرتغالپرتغال
جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
لیگ جهانی والیبال 2016
ایرانایران۲۱:۰۰صربستانصربستان
جام ملت های اروپا
ولزولز۲۳:۳۰بلژیکبلژیک
شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵
لیگ جهانی والیبال 2016
ایرانایران۲۱:۰۰ایتالیاایتالیا
جام ملت های اروپا
آلمانآلمان۲۳:۳۰ایتالیاایتالیا
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵
لیگ جهانی والیبال 2016
ایرانایران۲۱:۰۰آرژانتینآرژانتین

آخرین نظرسنجی

به نظر شما کدام تیم قهرمان یورو 2016 خواهد شد؟