نتایج زنده لیگ اردی‌ویزه هلند

نتایج زنده فوتبال
لیگ اردی‌ویزه هلندلیگ اردی‌ویزه هلند
۲۱:۰۰ پایان یافته اسپارتا روتردام ۴ - ۰ آر.کی.سی والویک
پایان یافته ۲۱:۰۰
اسمیتس ۱۵'
اسمیتس ۱۵'
Ache ۴۳'
Ache ۴۳'
Dervisoglu ۴۸'
Dervisoglu ۴۸'
رایهی ۶۰'
رایهی ۶۰'
۲۲:۱۵ پایان یافته گرونینگن ۲ - ۰ زوله
پایان یافته ۲۲:۱۵
Lundqvist ۱۹'
Lundqvist ۱۹'
Hrustic ۵۹'
Hrustic ۵۹'
۲۲:۱۵ پایان یافته ويلم 2 ۱ - ۰ وی وی وی ونلو
پایان یافته ۲۲:۱۵
Pavlidis ۲۲'
Pavlidis ۲۲'
۲۳:۱۵ پایان یافته ویتس ۴ - ۲ فورتونا سيتاد
پایان یافته ۲۳:۱۵
۲۵' دیِمِرز
۲۵' دیِمِرز
ماتاوز ۵۹'
ماتاوز ۵۹'
۶۲' عَنقا لاچِر
۶۲' عَنقا لاچِر
لینسن ۸۱'
لینسن ۸۱'
لینسن ۸۳'
لینسن ۸۳'
Bero ۹۰' + ۱'
Bero ۹۰' + ۱'

جداول و برنامه مسابقات لیگ اردی‌ویزه هلند