نتایج زنده لیگ اردی‌ویزه هلند

نتایج زنده فوتبال
لیگ اردی‌ویزه هلندلیگ اردی‌ویزه هلند
۲۱:۰۰ پایان یافته فورتونا سيتاد ۱ - ۳ ویتس
پایان یافته ۲۱:۰۰
۲۶' تانانه
۲۶' تانانه
۳۹' ماتاوز
۳۹' ماتاوز
۶۴' ماتاوز
۶۴' ماتاوز
Ciss ۷۲'
Ciss ۷۲'
۲۲:۱۵ بین نیمه توئنته ۰ - ۰ گرونینگن
بین نیمه ۲۲:۱۵
۲۲:۱۵ بین نیمه فاينورد روتردام ۳ - ۱ هیرنوین
بین نیمه ۲۲:۱۵
Sinisterra Lucumí ۹'
Sinisterra Lucumí ۹'
يورگنسن ۱۷'
يورگنسن ۱۷'
يورگنسن ۲۶'
يورگنسن ۲۶'
۳۱' Veerman
۳۱' Veerman
۲۳:۱۵ ۳ دقیقه بعد آلکمار - ويلم 2
۳ دقیقه بعد ۲۳:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات لیگ اردی‌ویزه هلند