نتایج زنده لالیگا اسپانیا

نتایج زنده فوتبال
لالیگا اسپانیالالیگا اسپانیا
۱۴:۳۰ ۱۳ ساعت پیش اتلتیکو مادرید - لگانس
۱۳ ساعت پیش ۱۴:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۶:۳۰ ۱۱ ساعت پیش سلتاویگو - ایبار
۱۱ ساعت پیش ۱۶:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱۸:۳۰ ۹ ساعت پیش ختافه - رئال بتیس
۹ ساعت پیش ۱۸:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۷ ساعت پیش رئال سوسیداد - مایورکا
۷ ساعت پیش ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۳۰ ۴ ساعت پیش رئال وایادولید - رئال مادرید
۴ ساعت پیش ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات لالیگا اسپانیا