نتایج زنده

سری آ ایتالیاایتالیا - سری آ ایتالیا
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد اینترمیلان - سامپدوریا
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه)انگلستان - لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه)
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد بورنموث - میدلزبرو
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد آرسنال - نورویچ سیتی
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد بریستول سیتی - کریستال پالاس
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد سوانسی - منچستر یونایتد
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد لستر - لیدز یونایتد
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۷ ساعت بعد منچستر سیتی - ولورهمپتون
۷ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)اسپانیا - جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
۲۱:۰۰ ۶ ساعت بعد کارتاگِنا - سه ویا
۶ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۱:۰۰ ۶ ساعت بعد نومانسیا - مالاگا
۶ ساعت بعد ۲۱:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد رئال ساراگوسا - والنسیا
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد ختافه - آلاوز
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۸ ساعت بعد مورسیا - بارسلونا
۸ ساعت بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۳:۰۰ ۸ ساعت بعد کادیز - رئال بتیس
۸ ساعت بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال)آلمان - جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال)
۲۰:۰۰ ۵ ساعت بعد فورتونا دوسلدورف - مونشن گلادباخ
۵ ساعت بعد ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۵ ساعت بعد پادِربورن - بوخوم
۵ ساعت بعد ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۵ ساعت بعد باير لوركوزن - اونیون برلین
۵ ساعت بعد ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۰۰ ۵ ساعت بعد ویهِن ویسبادِن - شالکه 04
۵ ساعت بعد ۲۰:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد شوآینفورت - اینتراخت فرانکفورت
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد ماگدبورگ - بوروسيا دورتموند
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد گروتر فورث - اینگول اشتات
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۷ ساعت بعد ماینتس - هولشتاین کیل
۷ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
جام اتحادیه فرانسهفرانسه - جام اتحادیه فرانسه
۲۰:۱۵ ۵ ساعت بعد لورين - كان
۵ ساعت بعد ۲۰:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۵ ۷ ساعت بعد گنگام - مون پليه
۷ ساعت بعد ۲۲:۳۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوستانه بین المللیجهان - دوستانه بین المللی
۲:۳۰ ۱۱ ساعت بعد گرانادا - پاناما
۱۱ ساعت بعد ۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سری ب ایتالیاایتالیا - سری ب ایتالیا
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد اِمپولی - پسکارا
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد آوِلینو - پُرو وِِرچِلی
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد ویرتوس اِنتِلا - کِرِمونِسه
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد کارپی - پالرمو
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد اَسکولی - اسپِزیا
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد فِروزینونه - تِرنانا
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد سیتادِلا - وِنِزیا
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد نووارا - سالِرنو
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد پروجا - چزنا
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۰۰ ۷ ساعت بعد فوجیا - پارما
۷ ساعت بعد ۲۲:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
کوپا لیبرتادورسآمریکای جنوبی - کوپا لیبرتادورس
۱:۴۵ ۱۰ ساعت بعد ریور پلاته - لانوس
۱۰ ساعت بعد ۱:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات