نتایج زنده

لیگ برتر خلیج فارسلیگ برتر خلیج فارس لینک
۱۴:۳۰ پایان یافته پدیده شهر خودرو ۱ - ۱ سپاهان اصفهان
پایان یافته ۱۴:۳۰
۶۰' ولسیانی
۶۰' ولسیانی
شاکری ۸۹'
شاکری ۸۹'
۱۵:۱۵ پایان یافته ماشین‌سازی تبریز ۲ - ۰ تراکتورسازی
پایان یافته ۱۵:۱۵
Tavakoli ۳۹'
Tavakoli ۳۹'
زنده روح ۵۳'
زنده روح ۵۳'
۱۶:۳۵ پایان یافته فولاد خوزستان ۱ - ۰ پارس جنوبی
پایان یافته ۱۶:۳۵
والی‌ ۱۲'
والی‌ ۱۲'
۱۷:۳۰ پایان یافته پیکان ۲ - ۲ استقلال تهران
پایان یافته ۱۷:۳۰
۹' قائدی
۹' قائدی
امامعلی ۳۳'
امامعلی ۳۳'
۵۹' غفوری
۵۹' غفوری
رحمانی نوبرانی ۹۰' + ۴'
رحمانی نوبرانی ۹۰' + ۴'
۱۷:۳۰ پایان یافته ذوب آهن اصفهان ۲ - ۰ نساجی مازندارن
پایان یافته ۱۷:۳۰
خلعتبری لیمکی ۴۲'
خلعتبری لیمکی ۴۲'
مطهری ۶۲'
مطهری ۶۲'
لیگ برتر انگلستانلیگ برتر انگلستان لینک
۲۳:۳۰ ۳ ساعت بعد وستهم - آرسنال
۳ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ برتر پرتغاللیگ برتر پرتغال لینک
۲۳:۴۵ ۳ ساعت بعد ريو آوه - ژيل ويسنته
۳ ساعت بعد ۲۳:۴۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
بوندسلیگا 2بوندسلیگا 2 لینک
۲۳:۰۰ ۲ ساعت بعد اشتوتگارت - نورنبرگ
۲ ساعت بعد ۲۳:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سری ب ایتالیاسری ب ایتالیا لینک
۲۳:۳۰ ۳ ساعت بعد پروجا - کوسِنِزا
۳ ساعت بعد ۲۳:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
ایرسته دویزه هلندایرسته دویزه هلند لینک
۲۲:۳۰ ۲ ساعت بعد جونگ اِی زِد - هلموند اسپورت
۲ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۳۰ ۲ ساعت بعد جونگ آژاکس - رودا جی سی
۲ ساعت بعد ۲۲:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
سوپر لیگ ترکیهسوپر لیگ ترکیه لینک
۲۰:۳۰ ۲۲ دقیقه بعد كايسری اسپور - ریزه اسپور
۲۲ دقیقه بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
لیگ برتر آرژانتینلیگ برتر آرژانتین لینک
۳:۴۰ ۷ ساعت بعد آرژانتینوس جونیورز - استودیانتس
۷ ساعت بعد ۳:۴۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱:۳۰ ۵ ساعت بعد پاتروناتا - ولز سارسفیلد
۵ ساعت بعد ۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات