نتایج زنده

لیگ قهرمانان آسیالیگ قهرمانان آسیا لینک
۰:۳۰ ۶ ساعت بعد ? - ?
۶ ساعت بعد ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۰:۳۰ ۶ ساعت بعد ? - ?
۶ ساعت بعد ۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
ام ال اسام ال اس لینک
۴:۳۰ ۱۰ ساعت بعد شیکاگو فایر - پورتلند تایمبرز
۱۰ ساعت بعد ۴:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۴:۳۰ ۱۰ ساعت بعد Inter Miami - اف سی سینسیناتی
۱۰ ساعت بعد ۴:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۷:۰۰ ۱۲ ساعت بعد اِل اِی گلکسی - دی سی یونایتد
۱۲ ساعت بعد ۷:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۷:۰۰ ۱۲ ساعت بعد سیاتل ساوندرز - مونترال ایمپکت
۱۲ ساعت بعد ۷:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۴:۰۰ ۹ ساعت بعد کلمبوس کورو - وایت کپس
۹ ساعت بعد ۴:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۴:۰۰ ۹ ساعت بعد اتلانتا یونایتد اف س... - تورنتو
۹ ساعت بعد ۴:۰۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات