نتایج زنده

مقدماتی جام ملت های اروپامقدماتی جام ملت های اروپا لینک
۲۲:۱۵ ۱۱ ساعت بعد اوکراین - پرتغال
۱۱ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۱ ساعت بعد لیتوانی - صربستان
۱۱ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۱ ساعت بعد ایسلند - آندورا
۱۱ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۱ ساعت بعد کوزوو - مونته نگرو
۱۱ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۱ ساعت بعد بلغارستان - انگلستان
۱۱ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۱ ساعت بعد مولداوی - آلبانی
۱۱ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۲:۱۵ ۱۱ ساعت بعد فرانسه - ترکیه
۱۱ ساعت بعد ۲۲:۱۵
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوستانه بین المللیدوستانه بین المللی لینک
۱۹:۳۰ ۹ ساعت بعد رواندا - تانزانیا
۹ ساعت بعد ۱۹:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱۰ ساعت بعد جمهوری چک - ایرلند شمالی
۱۰ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۲۰:۳۰ ۱۰ ساعت بعد مصر - بوتسوانا
۱۰ ساعت بعد ۲۰:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
۱:۳۰ ۱۵ ساعت بعد ونزوئلا - ترینیداد و توباگو
۱۵ ساعت بعد ۱:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!
دوستانه باشگاهیدوستانه باشگاهی لینک
۱۴:۳۰ ۴ ساعت بعد زسكا مسكو - کُلُمنا
۴ ساعت بعد ۱۴:۳۰
مسابقه هنوز آغاز نشده و یا هنوز داده های آن بروز نگردیده!

جداول و برنامه مسابقات