نتایج زنده جام ملت های آسیا

نتایج زنده فوتبال
جام ملت های آسیاجام ملت های آسیا
۱۷:۰۰ پایان یافته عمان ۳ - ۱ ترکمنستان
پایان یافته ۱۷:۰۰
ال مهیجری ۲۰'
ال مهیجری ۲۰'
۴۱' Annadurdiyev
۴۱' Annadurdiyev
القصانی ۸۴'
القصانی ۸۴'
المسًلمی ۹۰' + ۳'
المسًلمی ۹۰' + ۳'
۱۷:۰۰ پایان یافته ژاپن ۲ - ۱ ازبکستان
پایان یافته ۱۷:۰۰
۴۰' شامورادوف
۴۰' شامورادوف
موتو ۴۳'
موتو ۴۳'
شیوتانی ۵۸'
شیوتانی ۵۸'
۱۹:۳۰ پایان یافته لبنان ۴ - ۱ کره شمالی
پایان یافته ۱۹:۳۰
۹' پاک
۹' پاک
Michel ۲۷'
Michel ۲۷'
El-Helwe ۶۵'
El-Helwe ۶۵'
معتوق (گل پنالتی) ۸۰'
معتوق (گل پنالتی) ۸۰'
El-Helwe ۹۰' + ۸'
El-Helwe ۹۰' + ۸'
۱۹:۳۰ پایان یافته عربستان ۰ - ۲ قطر
پایان یافته ۱۹:۳۰
۴۵' + ۱' عبدلا
۴۵' + ۱' عبدلا
۸۰' عبدلا
۸۰' عبدلا

جداول و برنامه مسابقات جام ملت های آسیا