نتایج زنده لیگ حرفه ای عربستان

نتایج زنده فوتبال
لیگ حرفه ای عربستانلیگ حرفه ای عربستان
۱۸:۰۰ پایان یافته الفتح عربستان ۱ - ۱ الفیصلی
پایان یافته ۱۸:۰۰
اوئِلاستا (گل پنالتی) ۴۰'
اوئِلاستا (گل پنالتی) ۴۰'
۶۱' ایگور
۶۱' ایگور
۱۸:۰۰ پایان یافته الاتفاق ۲ - ۱ الوحده
پایان یافته ۱۸:۰۰
۴۱' مارکوس گیلرمه (گل پنالتی)
۴۱' مارکوس گیلرمه (گل پنالتی)
Guanca ۴۹'
Guanca ۴۹'
Guanca ۷۴'
Guanca ۷۴'

جداول و برنامه مسابقات لیگ حرفه ای عربستان