ورزشگاه

Estádio AXA
نامEstádio AXA
تاریخ افتتاح2003
گنجایش30286
طراحEduardo Souto de Moura
نام قبلی2003 - 2007 Estádio Municipal de Braga
سطحچمن
آدرسAvenida do Estádio