ورزشگاه

Stade de la Meinau
نامStade de la Meinau
تاریخ افتتاح1906
گنجایش29230
سطحچمن
آدرس12, rue de l'Extenwoerth