بررسی بازی‌های باقیمانده مدعیان لیگ برتر هفدهم/ پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتورسازی


یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ۳۰۵ ۳۷۸۷۴۵
متافوتبال - برنامه کامل لیگ برتر هفدهم، فصل 97-96 ، برنامه مسابقات پرسپولیس در لیگ برتر هفدهم، برنامه مسابقات استقلال در لیگ برتر هفدهم

این خبر لحظه به لحظه با مراسم قرعه کشی به روزرسانی خواهد شد...

مراسم قرعه کشی هفدهمین دوره لیگ برتر امروز یکشنبه 18 تیرماه از ساعت 19 تا 21 در سالن همایش ایرانیان واقع در ورزشگاه آزادی بعد از آکادمی ملی فوتبال ایران،  سالن همایش ایرانیان برگزار می شود.

در این بین برخی مسابقات وجود خواهد داشت که به واسطه تقابل افراد محبوب و مشهور با یکدیگر و مناسبات خاص موجود از حساسیت و هیجان بیشتری برخوردار است. خیلی ها منتظر هستند تا زمان این مسابقات مهیج را بدانند و از حالا برای تماشای آنها برنامه ریزی کنند.

 

برنامه کامل نیم‌فصل اول پرسپولیس در لیگ برتر هفدهم

هفته اول: پرسپولیس - فولاد خوزستان
هفته دوم:  تراکتورسازی - پرسپولیس
هفته سوم:  نفت تهران - پرسپولیس
هفته چهارم: پرسپولیس - سیاه جامگان
هفته پنجم: گسترش فولاد - پرسپولیس 
هفته ششم: پرسپولیس - پیکان
هفته هفتم: سپاهان - پرسپولیس
هفته هشتم:  پرسپولیس – صنعت نفت
هفته نهم: استقلال خوزستان – پرسپولیس
هفته دهم: پرسپولیس – استقلال تهران
هفته یازدهم: سایپا – پرسپولیس
هفته دوازدهم: پرسپولیس – پدیده
هفته سیزدهم: پارس جنوبی – پرسپولیس
هفته چهاردهم: پرسپولیس – ذوب آهن
هفته پانزدهم: سپیدرود – پرسپولیس


برنامه بازی های استقلال در دور رفت رقابت های لیگ برتر:

صنعت نفت آبادن – استقلال تهران
استقلال تهران – استقلال خوزستان 
استقلال تهران – تراکتورسازی 
سایپا – استقلال تهران 
استقلال تهران – پدیده
پارس جنوبی جم – استقلال تهران 
استقلال تهران – ذوب آهن 
سپیدرود رشت – استقلال تهران 
استقلال تهران – فولاد خوزستان 
پرسپولیس – استقلال تهران 
استقلال تهران – نفت تهران
سیاه جامگان – استقلال تهران 
استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز 
پیکان – استقلال تهران 
استقلال تهران – سپاهان


برنامه کامل نیم فصل نخست لیگ برتر

 

هفته اول

 

پیکان – پدیده

 

صنعت نفت آبادن – استقلال تهران

 

سیاه جامگان – ذوب آهن

 

استقلال خوزستان – تراکتورسازی

 

نفت تهران – سپیدرود رشت

 

گسترش فولاد تبریز – پارس جنوبی جم

 

پرسپولیس – فولاد خوزستان

 

سپاهان – سایپا

 

هفته دوم

 

پدیده – سپاهان

 

سایپا – صنعت نفت آبادان

 

ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز

 

استقلال تهران – استقلال خوزستان

 

پارس جنوبی جم – پیکان

 

فولاد خوزستان – نفت تهران

 

سپیدرود رشت – سیاه جامگان

 

تراکتورسازی – پرسپولیس

 

هفته سوم

 

صنعت نفت آبادان – پدیده

 

پیکان – ذوب آهن

 

استقلال خوزستان – سایپا

 

نفت تهران – پرسپولیس

 

گسترش فولاد تبریز – سپیدرود رشت

 

استقلال تهران – تراکتورسازی

 

سیاه جامگان – فولاد خوزستان

 

سپاهان – پارس جنوبی جم

 

هفته چهارم

 

پدیده – استقلال خوزستان

 

پارس جنوبی جم – صنعت نفت آبادان

 

ذوب آهن – سپاهان

 

سپیدرود رشت – پیکان

 

تراکتورسازی – نفت تهران

 

فولاد خوزستان – گسترش فولاد تبریز

 

سایپا – استقلال تهران

 

پرسپولیس – سیاه جامگان

 

هفته پنجم

 

استقلال تهران – پدیده

 

صنعت نفت آبادان – ذوب آهن

 

استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم

 

پیکان – فولاد خوزستان

 

سیاه جامگان – نفت تهران

 

سپاهان – سپیدرود رشت

 

گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس

 

سایپا – تراکتورسازی

 

هفته ششم

 

پدیده – سایپا

 

سپیدرود رشت – صنعت نفت آبادان

 

ذوب آهن – استقلال خوزستان

 

پرسپولیس – پیکان

 

نفت تهران – گسترش فولاد تبریز

 

تراکتورسازی – سیاه جامگان

 

فولاد خوزستان – سپاهان

 

پارس جنوبی جم – استقلال تهران

 

هفته هفتم

 

تراکتورسازی – پدیده

 

صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان

 

استقلال تهران – ذوب آهن

 

استقلال خوزستان – سپیدرود رشت

 

پیکان – نفت تهران

 

سیاه جامگان – گسترش فولاد تبریز

 

سپاهان – پرسپولیس

 

سایپا – پارس جنوبی جم

 

هفته هشتم

 

پارس جنوبی جم – پدیده

 

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

 

ذوب آهن – سایپا

 

فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

 

سیاه جامگان – پیکان

 

نفت تهران – سپاهان

 

سپیدرود رشت – استقلال تهران

 

گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی

 

هفته نهم

 

پدیده – ذوب آهن

 

صنعت نفت آبادان – نفت تهران

 

استقلال خوزستان – پرسپولیس

 

پیکان – گسترش فولاد تبریز

 

سایپا – سپیدرود رشت

 

تراکتورسازی – پارس جنوبی جم

 

استقلال تهران – فولاد خوزستان

 

سپاهان – سیاه جامگان

 

هفته دهم

 

سپیدرود رشت – پدیده

 

سیاه جامگان – صنعت نفت آبادان

 

ذوب آهن – پارس جنوبی جم

 

نفت تهران – استقلال خوزستان

 

پیکان – تراکتورسازی

 

گسترش فولاد تبریز – سپاهان

 

فولاد خوزستان – سایپا

 

پرسپولیس – استقلال تهران

 

هفته یازدهم

 

تراکتورسازی – ذوب آهن

 

سپاهان – پیکان

 

استقلال تهران – نفت تهران

 

پارس جنوبی جم – سپیدرود رشت

 

صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز

 

پدیده – فولاد خوزستان

 

استقلال خوزستان – سیاه جامگان

 

سایپا – پرسپولیس

 

هفته دوازدهم

 

پرسپولیس – پدیده

 

پیکان – صنعت نفت آبادان

 

نفت تهران – ذوب آهن

 

گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان

 

سپاهان – تراکتورسازی

 

نفت تهران – سایپا

 

سیاه جامگان – استقلال تهران

 

فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم

 

هفته سیزدهم

 

استقلال خوزستان – پیکان

 

پدیده – نفت تهران

 

تراکتورسازی – سپیدرود رشت

 

استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز

 

ذوب آهن – فولاد خوزستان

 

صنعت نفت آبادان – سپاهان

 

سایپا – سیاه جامگان

 

پارس جنوبی جم – پرسپولیس

 

هفته چهاردهم

 

سیاه جامگان – پدیده

 

پرسپولیس – ذوب آهن

 

سپاهان – استقلال خوزستان

 

فولاد خوزستان – سپیدرود رشت

 

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی

 

گسترش فولاد تبریز – سایپا

 

پیکان – استقلال تهران

 

نفت تهران – پارس جنوبی جم

 

هفته پانزدهم

 

استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان

 

سایپا – پیکان

 

ذوب آهن – نفت تهران

 

پدیده – گسترش فولاد تبریز

 

تراکتورسازی – فولاد خوزستان

 

استقلال تهران – سپاهان

 

پارس جنوبی جم – سیاه جامگان

 

سپیدرود رشت – پرسپولیس


برچسب ها

کانال خبری متافوتبال در تلگرام

کانال خبری متافوتبال در تلگرام

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

نظرها