بارسلونا

۴۶
تاسیس۱۸۹۹
کشوراسپانیا
کد پستی۰۸۰۲۸
وب سایتhttp://www.fcbarcelona.com
ایمیل[email protected]
تلفن+۳۴ (۹۰۲) ۱۸۹ ۹۰۰
فکس+۳۴ (۹۳) ۴۱۱ ۲۲۱۹
نامCamp Nou
تاریخ افتتاح۱۹۵۷
گنجایش۹۹۷۸۷
طراحFrancesc Mitjans-Miró, Lorenzo García Barbon, Josep Soteras Mauri
نام قبلی1957 - 2000 Estadi del Futbol Club Barcelona
سطحچمن
آدرسCarrer d'Arístides Maillol

افتخارات

برنده رقابت / جام

اسپانیا - لالیگا اسپانیا ۲۴ بار ۲۰۱۴/۲۰۱۵ ،   ۱۹۲۹ ،   ۱۹۴۴/۱۹۴۵ ،   ۱۹۴۷/۱۹۴۸ ،   ۱۹۴۸/۱۹۴۹ ،   ۲۰۰۸/۲۰۰۹ ،   ۲۰۰۹/۲۰۱۰ ،   ۲۰۱۰/۲۰۱۱ ،   ۲۰۱۲/۲۰۱۳ ،   ۲۰۱۵/۲۰۱۶ ،   ۱۹۹۲/۱۹۹۳ ،   ۱۹۹۱/۱۹۹۲ ،   ۱۹۹۰/۱۹۹۱ ،   ۱۹۸۴/۱۹۸۵ ،   ۱۹۷۳/۱۹۷۴ ،   ۱۹۵۹/۱۹۶۰ ،   ۱۹۵۸/۱۹۵۹ ،   ۱۹۵۲/۱۹۵۳ ،   ۱۹۵۱/۱۹۵۲ ،   ۱۹۹۸/۱۹۹۹ ،   ۱۹۹۷/۱۹۹۸ ،   ۱۹۹۳/۱۹۹۴ ،   ۲۰۰۴/۲۰۰۵ ،   ۲۰۰۵/۲۰۰۶
اروپا - لیگ قهرمانان اروپا ۵ بار ۲۰۰۵/۲۰۰۶ ،   ۱۹۹۱/۱۹۹۲ ،   ۲۰۱۴/۲۰۱۵ ،   ۲۰۰۸/۲۰۰۹ ،   ۲۰۱۰/۲۰۱۱
اسپانیا - جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) ۱۹۸ بار ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۲۰۰۸/۲۰۰۹ ،   ۲۰۱۱/۲۰۱۲ ،   ۲۰۱۴/۲۰۱۵ ،   ۲۰۱۵/۲۰۱۶ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۲ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۲۰ ،   ۱۹۲۲ ،   ۱۹۲۵ ،   ۱۹۲۶ ،   ۱۹۲۸ ،   ۱۹۴۲ ،   ۱۹۵۱ ،   ۱۹۵۲ ،   ۱۹۵۳ ،   ۱۹۵۷ ،   ۱۹۵۹ ،   ۱۹۶۳ ،   ۱۹۶۸ ،   ۱۹۷۱ ،   ۱۹۷۷/۱۹۷۸ ،   ۱۹۸۰/۱۹۸۱ ،   ۱۹۸۲/۱۹۸۳ ،   ۱۹۸۷/۱۹۸۸ ،   ۱۹۸۹/۱۹۹۰ ،   ۱۹۹۶/۱۹۹۷ ،   ۱۹۹۷/۱۹۹۸ ،   ۲۰۱۶/۲۰۱۷ ،   ۲۰۰۸/۲۰۰۹ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳ ،   ۱۹۱۰ ،   ۱۹۱۳
اروپا - UEFA Cup Winners' Cup ۴ بار ۱۹۹۶/۱۹۹۷ ،   ۱۹۸۸/۱۹۸۹ ،   ۱۹۸۱/۱۹۸۲ ،   ۱۹۷۸/۱۹۷۹
اروپا - UEFA Super Cup ۲ بار ۱۹۹۷/۱۹۹۸ ،   ۱۹۹۲/۱۹۹۳
اسپانیا - Super Cup ۹ بار ۱۹۵۲/۱۹۵۳* Automatically awarded to double winners ،   ۱۹۹۶/۱۹۹۷ ،   ۱۹۴۵/۱۹۴۶ ،   ۱۹۴۸/۱۹۴۹ ،   ۱۹۹۴/۱۹۹۵ ،   ۱۹۹۲/۱۹۹۳ ،   ۱۹۹۱/۱۹۹۲ ،   ۱۹۸۳/۱۹۸۴ ،   ۱۹۵۳/۱۹۵۴

نایب قهرمانی

اسپانیا - لالیگا اسپانیا ۲۵ بار ۱۹۵۵/۱۹۵۶ ،   ۲۰۱۶/۲۰۱۷ ،   ۱۹۸۸/۱۹۸۹ ،   ۱۹۸۶/۱۹۸۷ ،   ۱۹۸۵/۱۹۸۶ ،   ۱۹۸۱/۱۹۸۲ ،   ۱۹۷۷/۱۹۷۸ ،   ۱۹۷۶/۱۹۷۷ ،   ۱۹۷۵/۱۹۷۶ ،   ۱۹۷۲/۱۹۷۳ ،   ۱۹۷۰/۱۹۷۱ ،   ۱۹۶۷/۱۹۶۸ ،   ۱۹۶۶/۱۹۶۷ ،   ۱۹۶۳/۱۹۶۴ ،   ۱۹۶۱/۱۹۶۲ ،   ۲۰۰۳/۲۰۰۴ ،   ۱۹۹۹/۲۰۰۰ ،   ۱۹۹۶/۱۹۹۷ ،   ۲۰۰۶/۲۰۰۷ ،   ۲۰۱۱/۲۰۱۲ ،   ۲۰۱۳/۲۰۱۴ ،   ۱۹۲۹/۱۹۳۰ ،   ۱۹۴۵/۱۹۴۶ ،   ۱۹۵۳/۱۹۵۴ ،   ۱۹۵۴/۱۹۵۵
اروپا - لیگ قهرمانان اروپا ۳ بار ۱۹۸۵/۱۹۸۶ ،   ۱۹۶۰/۱۹۶۱ ،   ۱۹۹۳/۱۹۹۴
اسپانیا - جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) ۱۰ بار ۲۰۱۰/۲۰۱۱ ،   ۱۹۱۹ ،   ۱۹۳۲ ،   ۱۹۳۶ ،   ۱۹۵۴ ،   ۱۹۷۴ ،   ۱۹۸۳/۱۹۸۴ ،   ۱۹۸۵/۱۹۸۶ ،   ۱۹۹۵/۱۹۹۶ ،   ۲۰۱۳/۲۰۱۴
اروپا - UEFA Cup Winners' Cup ۲ بار ۱۹۹۰/۱۹۹۱ ،   ۱۹۶۸/۱۹۶۹
اروپا - UEFA Super Cup ۳ بار ۱۹۷۹/۱۹۸۰ ،   ۱۹۸۹/۱۹۹۰ ،   ۱۹۸۲/۱۹۸۳
اسپانیا - Super Cup ۹ بار ۱۹۹۹/۲۰۰۰ ،   ۱۹۹۷/۱۹۹۸ ،   ۱۹۹۳/۱۹۹۴ ،   ۱۹۹۰/۱۹۹۱ ،   ۱۹۸۸/۱۹۸۹ ،   ۱۹۸۵/۱۹۸۶ ،   ۱۹۵۱/۱۹۵۲ ،   ۱۹۴۹/۱۹۵۰ ،   ۱۹۹۸/۱۹۹۹
جهان - Inter Continental Cup ۱ بار ۱۹۹۲

آمار

نظرات

علی
علی ۲ سال، ۴ ماه قبل

همیشه کسانی که کری بخونند بازنده اند نویر تحویل یگیر اینم از ریاستت.......................

مهدی
مهدی ۱ سال، ۷ ماه قبل

چرت وپرت نگو

نوید
نوید ۱ سال قبل

هیچی مسی نمیشه نه مثل رونالدو خنگ

محمد نایت ولف
محمد نایت ولف ۱۱ ماه، ۱ هفته قبل

ههه بارسلونا قهرمانه مسی هم یه اوجوبه خارقلاده خاک پای مسی نایت ولف

سمیعی
سمیعی ۴ ماه، ۲ هفته قبل

شما به جای نظر دادن راجع به فوتبال برو سواد نوشتن یاد بگیر. تو نصف خط دو تا غلط املایی داری. سواد اول دبستان نه بیشتر. آبروی هرچی طرفدار بارسلونا هست رو میبری.

اعجوبه . خارق العاده

بیسواد

حسین عاشق بن 10 و مسی
حسین عاشق بن 10 و مسی ۱ هفته، ۳ روز قبل

خخخخخخخخخخخخخخخخ

ابوالفضل
ابوالفضل ۲ سال، ۴ ماه قبل

نویرخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ رییییییییییییییییییییییییییییییسسسسسسسسسسسسسسسسسس چطوری

بارسانیوز
بارسانیوز ۲ سال، ۴ ماه قبل

بارسا شنبه برندس باوجودخط حمله ی فوق العادهmsnصددرصدبرده

بارسانیوز
بارسانیوز ۲ سال، ۴ ماه قبل

بارسا شنبه برندس باوجودخط حمله ی فوق العادهmsnصددرصدبرده

lord
lord ۲ سال، ۱ ماه قبل

تو رو خدا به روز کنید این چیه ؟

javad
جواد قاسمی (مدیر سایت) ۲ سال، ۱ ماه قبل

دوست عزیز امکان داره بپرسم چه قسمتی ایراد داره تا برطرف کنیم؟
مدیر وب سایت

-M-
-M- ۱ سال، ۱۰ ماه قبل

قدیم متافوتبال نظر ها رو زود پخش میکرد و نیاز به ایمیل نداشت و همه نظر میذاشتن و
متافوتبال شده بود جای چت کردن ولی الان مثل ثابق نیست من از این بابت ناراضی ام مثل قبلا کنین.

javad
جواد قاسمی (مدیر سایت) ۱ سال، ۱۰ ماه قبل

دوست عزیز به دلیل محتوای نامناسبی که بعضا از طرف برخی کاربران منتشر میشد مجبور شدیم انتشار اتوماتیک رو غیر فغال کنیم. این محتوای نامناسب در صورتیکه ادامه پیدا میکرد منجر به فیلتر شدن سایت متافوتبال میشد. به همین دلیل کامنت ها ابتدا مورد برسی قرار می گیرند و بعد از تایید شدن منتشر میشن.

امیر
امیر ۱ ماه قبل

هرچی باشه هر چند بار هم مادرید نمیتونه به ما برسه ما 111 بردیم 97 باختیم تا پنج سال دیگه هم بارسا ببازه نمیرسه

M
M ۱ سال، ۱۰ ماه قبل

خوب اقای جواد قاسمی پس نظر ها رو زود تر پخش کنین

سارینا
سارینا ۱ سال، ۷ ماه قبل

مسی یارست تک تکن

علی####
علی#### ۱ سال، ۴ ماه قبل

واقعا شانسلونا با داوری تیم خوبیه یعنی اصلا حق بارسا قهرمانی لالیگا نبود با این همه داوری. ریال مادرید یک دفع 11 تا به شانسلونا زد.

حسین عاشق بن 10 و مسی
حسین عاشق بن 10 و مسی ۳ هفته، ۲ روز قبل

یک بار هم بارسلونا به رئال مادرید 15 تا گل زد البته یدونه هم خورد دقیقا بازی بعدی اینی که میگی

علی####
علی#### ۱ سال، ۳ ماه قبل

اقای جواد قاسمی چرا نظراتو پخش نمی کنید؟

javad
جواد قاسمی (مدیر سایت) ۱ سال، ۳ ماه قبل

چونکه متاسفانه آداب کامنت گذاری رو رعایت نمیکنید.

علی####
علی#### ۱ سال، ۳ ماه قبل

اقای جواد قاسمی چرا از بقیه که اصلا ادابو رعایت نمیکنند پخش می کنید. حرف های ما چه فرقی با اون ها دارد؟

علی####
علی#### ۱ سال، ۳ ماه قبل

شانسلونایی ها دارن می سوزن یکی زنگ بزنه به اتش نشانی. حالا مادریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

محمد
محمد ۱ سال، ۳ ماه قبل

عشق فقط بارسلونا ومسی

علی####
علی#### ۱ سال، ۲ ماه قبل

بهترین بازیکن فعلی جهان کرستیانو رونالدو هسته.بهترین بازیکن تاریخ جهان هم زیدان و پله هستند. کابوس بارسا یک کلام رونالدو وسلام

k.m
k.m ۱ سال قبل

3بازیکن برتر جهان
۱-مورینو
۲-پله
۳-مسی
از نگاه مورینو

امین
امین ۱ سال، ۱ ماه قبل

مسی بهترین بازیکن جهان است وانریکه بهترین سرمربی است ومسی جهان رادر اختیاردارد

تتتتتتتک
تتتتتتتک ۱ سال، ۱ ماه قبل

فقط بارسلونا رو عشقه امشب ۵ تا گل به بتیس میزنیم :-) :-)

نوشین
نوشین ۱ سال قبل

من هنوز در مورد اعضای جدید نظر قطعی ندارم .ولی دنی الوز نباید میرفت!براوو صد در صد باید بماند .....!و گر نه خط دفاعی درستی که نداریم !اوضاع خراب میشود !😡

عشق است بارسا
عشق است بارسا ۱ سال قبل

اقا من یه چیز بگم رعال در مقابل بارسا چیزی نیست بارسا با وجود msnهمه ی تیمای دنیارو میره

مسی
مسی ۱۲ ماه قبل

بارسا با نبودن مسی دیشب ۵ تا زد ولی ذغال مادرید ۲.۲ کرد

محمد دانش
محمد دانش ۱۰ ماه، ۲ هفته قبل

دوستان دارم بارسولونا ها

مسعود هاشمی
مسعود هاشمی ۸ ماه، ۱ هفته قبل

ببخشید من یک پروفایل به نام مسعود یونایتد ساختم ولی بعد از چند ساعت دیدم که نوشته شما باید ثبت نام کنید من باید چی کار کنم ممنون از سایت خوبتون متا فوتبال

javad
جواد قاسمی (مدیر سایت) ۸ ماه، ۱ هفته قبل

لطفا ایمیلتون رو چک کنید که آیا پیغامی از طرف متافوتبال مبنی بر تایید اکانتتون گرفتید یا نه. اگر تایید شده باشه می تونید با نام کاربری و پسوردی که انتخاب کردید لاگین کنید. اگر به هر دلیلی ثبت نام تکمیل نشده بود لطفا مجدد ثبت نام کنید و تمامی مراحل را به دقت طی کنید.

ولید
ولید ۷ ماه، ۳ هفته قبل

میس .نیمار

امین
امین ۶ ماه، ۲ هفته قبل

فقط کینگ لئو

اميررضا
اميررضا ۲ ماه، ۱ هفته قبل

فقطط كاتالان عشقه💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙

حسین عاشق بن 10 و مسی
حسین عاشق بن 10 و مسی ۳ هفته، ۲ روز قبل

اخی رئال مادرید دربرابر والنسیا به زور مساوی کرد اونوقت مسی به تنهایی دوتا گل به آلاوز میزنه

عادل
عادل ۱ هفته، ۵ روز قبل

با سلام واقعا برای رئالی ها متاسفم که با لوانته 1 بر 1 کردند و حال رتبه ی 7 را جاگیری کردند 2 باخت و یک برد ولی در عوض بارسا هر سه بازی را تا به حال برده عشق هست و مسی پا طلا با گل های زیبایش به نظرم رئالی ها هرچه زودتر بارسایی شوید که ابروتون نره ههههههه

حسین عاشق بن 10 و مسی
حسین عاشق بن 10 و مسی ۱ هفته، ۴ روز قبل

حق با توئه رئال بازی بعدی رو ببره میشه 8 امتیاز اما تا الان بارسا نه امتیاز با تفاضل گل بالا یوهوووو

حسین عاشق بن 10 و مسی
حسین عاشق بن 10 و مسی ۱ هفته، ۳ روز قبل

عادل جان ببخشید ولی رئال دو تا باخت نداره دوتا رو مساوی کرده به هر حال بازم به بارسا نمیرسه

لازم نیست
لازم نیست ۱ روز، ۲۳ ساعت قبل

اختلاف امتیاز به 7 رسید رئالی های بدبخت برید خودتونو بکشید

نظر شما:

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟
مقالات مرتبط